Byte av remskiva på elmotor i cementfabriken Hällekis i mitten Hans Odh övriga okända

(Besökt 8 gånger, 1 idag)