Samlingslokalen i Hällekis uppförd 1899-1900, togs i bruk 1901. Vaktmästare Edvin Karlsson med familj på planen framför lokalen

(Besökt 23 gånger, 1 idag)