År 1920 började innehavaren med egen borstbinderirörelse i hemmet i Österplana. Alstren såldes då genom återförsäljare. År 1928 inköptes en bil, varefter varorna såldes direkt till förbrukarna av innehavaren och hans broder Nils Karlsson. Rörelsen utökades så småningom med manufakturförsäljning. År 1937 lät innehavaren uppföra affärs- och bostadsfastighet i Sjösäters Egnahemsområde i Hällekis. Fastigheten är specialbyggd för affärsändamål med verkstad för borstbinderi i källaren. Försäljningen omfattar numera arbetskläder, alla sorters tricotage m. m., borstar samt radioapparater av märkena Kungs och Aga-Baltic. Innehavaren, som vid åtta års ålder blev blind genom en olyckshändelse, har lärt sig borstbinderiyrket vid Kungl. Blindinstitutet i Tomteboda. Affären skötes av brodern Nils Karlsson och ett biträde. Innehavaren var ordförande i Skaraborgs  läns blindförening åren 1933-40 men avsade sig detta uppdrag enär tiden varit för mycket upptagen av arbete för tidningen Västgötens Jul, julpublikation för Skaraborgs- och Älfsborgs läns blindförening, vars initiativtagare han är. Han tillhör dessutom IOGT Logen Decemberstjärnan i Österplana.

Axel Karlsson är född 1903 och son till snickare Johan Karlsson från Vadsbo, död 1938, o. h. h. Maria f. Strömberg, död 1928.

(Besökt 25 gånger, 1 idag)