Innehavaren började lära sig yrket redan vid 7 års ålder hos sin fader och erhöll en grundlig utbildning i dennes olika affärer i Forshem, Falköping, Österäng, Gössäter och Lidköping. Han konditionerade därefter bl. a. hos Seth i Götene och Otterström, Mariestad, varefter han övertog faderns affär i Gössäter. År 1921 flyttades rörelsen till Hällekis , där en fastighet inköptes och iordningställdes till fabrik och affär. År 1935 utökades och moderniserades lokalerna och år 1940 installerades en kylanläggning. Maskinuppsättningen är fullt modern och består av snabbhack, späckmaskin, köttkvarn, blandningsmaskin och korvspruta. Samtliga äro elektriskt drivna. Dessutom finnes särskilt kok- och rökrum, slakteri, saltkällare samtb garage i särskild byggnad. Fabrikens alster gå för det mesta till den egna affären men en del  levereras även till återförsäljare. Företaget sysselsätter fyra man, därav sönerna Mats och Rune, vilka båda lärt hos fadern.Innehavaren tillhör Skaraborgs läns charkuteriidkare- och slakteriförening.

Knut Odh är född 1895 och son till slaktare Karl Odh från Vilske-Kleva, död 1921. År 1917 gifte han sig med Hulda Odh. Barn Mats och Rune, medarbetare i firman samt Ingvard och Lissy.

(Besökt 31 gånger, 1 idag)