1939 flyttade handlare Birger Bengtsson från Mejeriet in i denna byggnad som då stod färdig. År 1950 övertog Anders Lindblom affären. Nästa ägare var Birger Lund som drev den endast ett par år. Sedan tog Hans Palm över och drev fram till 1973 då togs den över av en Thörn en kort tid därefter fick Palm ta över igen och drev den fram till 1975, då Helge Sjöö tog över och drev affären till 1979 då den skulle rivas.

Innehavaren har lärt lantbruksskötsel hos sin fader Johan Bengtsson, Kölingared, och genomgick åren 1919-20 Nordiska Lantbruksskolan Hagaberg, Jönköping. Efter avlagd examen ägnade han sig åt jordbruket men övergick sedan till affärsbranschen. År 1923 övertog han en mindre lanthandel i vilken han drev till år 1924. År 1925 övertog han sin nuvarande rörelse i Hällekis, vilken då var belägen å annan plats i samhället. Till nuvarande affärshus, tillhörande Skånska Cement A.-B. flyttade firman år 1939. Lokalen är ljus och luftig och inredningen av modernaste slag med allt som tillhör en välsorterad speceri- och diversehandel, såsom glas, porslin, manufakturer, arbetskläder, reseffekter, pappersvaror, tidskrifter m. m. Till rörelsen hör även en Esso bensinstation. Förutom innehavaren äro tre personer sysselsatta i företaget. Det är även ombud för A.-B. Svenska Penninglotteriet. Köpman Bengtsson är medlem i Lidköpings Köpmannaförening, Västergötlands Köpmannaförbund, Röda Korsets Kinnekullekrets samt Motormännens Riksförbund.

Birger Bengtsson är född 1896 och son till lantbrukare Johan Bengtsson o. h. h. Elvira f. Blom. År 1925 gifte han sig med Karin Persson. Barn Sture, född 1926, Maj född 1929, Bengt född 1931, och Gun född 1935.

(Besökt 46 gånger, 1 idag)