Gössäter Hotell Karlslund. Numera Blå Pensionatet.

(Besökt 20 gånger, 1 idag)