Denna bild från Gössäters kalkgruva daterar sig från den tid då 1900-talet var ungt. Vi ser från vänster i bakre raden Emil Adamsson, Roslund, Helgo Andersson, Axel Nyberg, Oskar Modén, K. Apell, Karl skog, Herman Björn, J. Pettersson, Clas Lövgren, N. Vennerlind

Andra raden fr. v. Lundin, Gustaf Andersson, Henning Johansson, Einar Nilsson, C. Spetz, Karl Svensson, Albert Carlsson, Clas Djärv, Vilhelm Sandberg, K. J. Bäckström, Lövkvist, K. E. Larsson, och ingenjör Georg Ruhlin.

Första raden f. v. Petrus Johansson, Otto Pettersson, Einar Korsell, Bertil Larsson, Nyberg, Clas Korsdell, Gustav Johansson, Arvid Björk, Karl Larsson, och Valdemar Pettersson.

(Besökt 25 gånger, 1 idag)