Bakre fr. v. Berta Granat, okänd, okänd, okänd, okänd, okänd, Greta Isaksson.

Mellanraden fr. v. Okänd, okänd, okänd, Märta Ljungberg, Ada Korsell.

Främre fr. v. Okänd, okänd, Astrea Larsson, okänd, Märta Andersson, Sigrid Funke

(Besökt 24 gånger, 1 idag)