Inscannat foto som Bengt Sjöstedt lånat av Marianne Sandell(Berggren), dotter till handelsparet Gunnar och Helga Berggren som hade denna affär i Kestad.Framför förrådet till affären står Gunnar Berggrens bil, en Chevrolet av 1932 års modell. Ett litet frågetecken för årsmodellen.. Två pojkar står vid järnvägsspåret som här har en växel till vänster om pojkens fot. Järnvägsspåret kommer åt höger från Ödbogården och Haggårdens kalkgruvor och här, vid landsvägen går det, som växeln nu ligger, rakt fram, ner till KinneMalma station, som var omlastningsstation till VGJ. Hade växeln stått rakt upp så hade loket farit till Kalkarnas eller Sörgårdens gruvor. Pojkarna kanske står och väntar på loket Grålle, ett gråmålat elektriskt lok, som kördes av Persson den äldre och hade dom tur, så fanns det inga andra pojkasr i loket och de kunde få åka med. Det fanns också ett andra lok,ett ånglok, som kallades Svarten och kördes av Perssons son, Petrus.Eller också väntar de på att skolbarnen som som står en bit längre ner vid småskolans grind, skall slutya för dagen. Under tiden som Anders Karlsson bytt kameraplats har en bonde dykt upp med en vacker vit häst. Troligtsvis har han varit och lämnat säd till Brokvarn. Han passerar just nu en skylt som pekar in till vänster, till Caffét som ägdes och drevs av Mattis Berg. Innan det blev Café, hade Gunnar Berggren sin affär där.

(Besökt 43 gånger, 1 idag)