Kalkhästar med mebôtt. Kuskar förmodligen någon från Hallmanska familjen.

Kalkstenen togs från brottet vid Sätra och kördes med häst ner till gruvan för bränning. Den brända kalken kördes antagligen också med häst till Kinne Malma för uttransport.

(Besökt 14 gånger, 1 idag)