Bild 1500 Possiska Lancasterskolan. Hönsäters Skola Efter att ha gått första o andra klass Hönsäters småskola fick vi börja 3:klass i Posseska skolan från 20 aug. 1957 till 10 juni 1959.År 1959 var Hällekis Centralskola färdigbyggd och all undervisning sker nu där för samtliga klasser.
Bakre raden fr. v. Raymond Andersson,Ulf Larsson,Kurt Ohlsson,Chary Larsson,Kent Nilsson,Per-Olof Andersson,Dan Andersson,Bo Immerstrand,Karl-Artur Hyllman,Per-Åke Gustavsson.
Mellanraden fr. v. Ulla Blom,Rigmor Svensson,Monika Johansson,Marita Larsson,Birgitta Meyer,Britta Granat,Runa Svensson,Lisbet Andersson,Astrid Friman,Görel Dalberg,Inga-Lill Gustavsson.
Främre raden fr. v. Kristina Hallen,Ingeborg Dalkvist,Ingela Svensson,Bodil Jensen,Lilian Cardesjö,Gunni Hult,Anita Odh,Lisbet Harrysson,Sigrid Persson,Monika Ryden,Renate Tidegren.Lärarinna Birgitta Källström.

(Besökt 31 gånger, 1 idag)