Kestad By före 1955.

I nedre kanten av flygfotot ser vi till vänster om vägen Gräppagården och till höger Rännagården. Dessa två gårdar har legat kvar sedan bydelnngen 1848?

På gärdet mellan G och vägen vid vänstra sidan Anders Persgården och framför den Rottneby. Fortsätter vi över vägen och vid vänstra kanten så ligger nu Byggvaruhandeln och höger om den Mejeriet eller folkligt kallat “Vinkelstöva”. Där hade sedan Bengt Bengtsson sin snickeriverkstad. Till höger om den ligger Klockaregården 2, som ägdes av BB.

Vi fortsätter utefter vänsterkanten ungefär mitt på mellan BB och KinneMalma ligger Simberg, en delad gård från Anders Persgården. Den andra hälften är Solängsberg som ligger under undre kanten mot KinneKleva. Längst upp på samma kant kommer banområdet med kalkbanan från Haggården mm kalkbrott och avlastningsrampen som vetter mot Västgötabanan, Göteborg-Gårdsjö, VGJ. På den förtätning som bildats ligger Malma gård, Fullösa mot den övre kanten och med stationen, telegrafstationen, Berggrens affär och ett par arbetarbostader till gården. Där låg också ett mejeri i funkisstil, men det var efter flygningen.

Backar vi nu ner till BB igen så finns över hans tomt en gård Ågården 2 (riven) och ytterligare en gård Olof Månsgården. På andra sidan infartsvägen finns Kestad kyrka och framför denna Klockaregården 1 och där ligger också Kyrkvaktmästarebostaden på samma tomt. På andra sidan nästa infartsväg har vi överst Stommen (flyttad) och sedan kommer Ågården 1. Går vi över ån här så kommer vi till gården Kestad torp som ligger ute på gärdet. På kartor från förr så verkar deras väg ha gått mellan BB och kyrkan på bro över ån. Nu finns framfartsvägen rakt ut från KT till vägen till KinneVedum. I korsningen mellan dessa två vägar låg en transformatorstation.(riven)

Nu går vi tillbaka till korsvägen . Där ligger “Grannhalla” en gammal mötesplats för sockenmännen. På andra sidan vägen, efter Rännagården, låg Storegården(flyttad).

Alla de flyttade gårdarna placerades i Anemossen. Där fanns redan före, soldat-torpen, en del andra torp och fattigstugan.

(Besökt 74 gånger, 1 idag)