Bilder av varierande karaktär

Bild 3925 Skagen Diverse Bilder Gustaf Pettersson och Maja-Lena Nilsdotter Mossen

Bild 3925 Kinnekulle Österplana socken Skagen Mossen Torpare Gustaf Petterson född 1853 Maja Lena Nilsdotter född 1847 Barn Wilhelmina född 1879 samt son Karl-Henning 1882 Bildens ägare: Valter Larsson

Bild 3925 Skagen Diverse Bilder Gustaf Pettersson och Maja-Lena Nilsdotter Mossen2019-03-23T15:14:04+01:00