Västerplana

Karta

Bildgalleri

 • Västerplana By Flygfoto
  flygfoto_vasterplana
 • Västerplana By Högehall foto: Freddie Wendin 2003
  Högehall Västerplana, foto: Freddie Wendin 2003
 • Västerplana By Panorama
  panorama_vasterplana
 • Västerplana By Flygfoto
  vasterplana_flygfoto
 • Västerplan By Flygfoto
  vasterplana_flygfoto318
 • Västerplana By Kyrkan
  Västerplana Kyrka
 • Västerplana By Skylt
  Västerplana skylt
 • Västerplana By flygfoto: 1950-talet
  Västerplana, flygfoto: 1950-talet

Om Västerplana

Byn vilar på kalkstensgrund, med ett ganska tunt jordtäcke, området definieras som ”blandbygd”, vilket innebär att det har olika geografiska drag som berg och odlingsmark.

Man tror att byn uppstod ur en medeltida storgård. Under 1340-talet skall det ha funnits åtminstone sex gårdar i Västerplana. Detta har man belägg för genom att Magnus Eriksson och drottning Blanka under denna tid testamenterade tre av byns landbogårdar till Vadstena kloster och tre till Ingemar Ragnvaldsson. 1572 fanns det i Västerplana 19 gårdar och två tomter på 18 mantal. Vid en kartering 1715 fanns 18 hemman.

Under långa tider levde befolkningen som bönder i Västerplana. Byn storskiftades 1794-95 på begäran av greve Adolph Ludwig Hamilton. Genom detta fick jordägarna sina marker mer samlande i större skiften. Ängslotterna låg fortfarande ganska spridda. Laga skiftet genomfördes 1849-51. Detta fick överhuvudtaget ett stort genomslag i Skaraborgs län, och de flesta byar skiftades innan 1850.

Det har funnits några stora adliga markägare i Västerplana och på Kinnekulles västsida i övrigt. Under 1700-talet var Posse de dominerande, och de följdes av Fock och Hamilton. Bönderna blev aldrig några stora köpare av frälsejord.

Viktiga icke-agrar näringar var stenhuggeri och kalkbränning. Troligen var det så att man ägnade sig åt dessa näringar vid sidan av jordbruket och att det antagligen rörde sig om av saluproduktion. Detta får stöd i en text av resenären Anders Tidström från 1756. Det var antagligen bara ett fåtal som levde endast på jordbruk, de flesta vara också stenhuggare.

På 1000-talet kom stenhuggare tillsammans med missionärer från England och Tyskland. Under 1200-talet tillverkades så kallade ”liljestenar” i hela Kinnekulleområdet. Det är en typ av gravvårdar som man kan finna på många kyrkogårdar runtom på Kinnekulle. En berömd produkt från specifikt Västerplana är de milstenar som tillverkades på 1700-talet.

Under 1800-talet industrialiserades stenhuggarverksamheten i större skala. När ångmaskinen introducerades kunde man konstruera maskiner för att bearbeta stenen. Kinnekulles första mekaniska stenhuggeri förlades till Hellekis hamn, och dit kom stentransporterna från Västerplana med häst och vagn. Därifrån levererade man till Göteborg och städerna kring Vänern i första hand men även till Köpenhamn. 1873 bildades Hellekis Aktiebolag. Man köpte fem gårdar i Västerplana för att säkra tillgången på sten. Under senare delen av 1800-talet minskade rörelsen alltmer med anledning av ökande konkurrens för byarna runtomkring samt sämre konjunkturer.

Västerplana by är av radbykaraktär och husen ligger på båda sidorna om vägen. Mitt i samhället ligger kyrkan. Den härstammar från 1100-talet och blev utbyggd på 1700-talet. Merparten av byggnaderna ligger på samma sätt i dag som de gjorde på 1700-talet. Några gårdar har flyttats eller försvunnit i samband med laga skiftet och viss bebyggelse har tillkommit. I stort sett har dock byggnaderna behållit sina gamla platser.

Under 1800-talet blev det viktigare med beständiga byggmaterial och stenhuset kom att utgöra normen.

I Västerplana hade sannolikt användandet av kalksten mer att göra med att det var ett material som fanns tillgängligt och dessutom passade bra som byggnadssten då den var lätthuggen och hade naturliga klyvbildningar

Källa: Examensarbete av Anna Gärdefors vid Göteborgs Universitet Bebyggelseantikvariskt program åk 2 vt 2002

NamnSocken/OrtTypÖvrigtAnnat namnKartposition
Annexet – Småskolan VästerplanaVästerplanaHandel & företagArtiklar finnsTidigare skola, Anexet58.564244, 13.354164
Pär TörnesgårdenVästerplanaGårdArtikel finnsPär Törnesgården58.558110, 13.350365
FridhemVästerplanaTorpSkräddarns, Fridhem58.561018, 13.350516
GustafsbergVästerplanaTorpBilder och uppgifter saknasLåg på Tån i Västerplana
LågarydVästerplanaTorpBilder och uppgifter saknasLågaryd, Låg troligtvis under Östra Skedesgården
SandrödjanVästerplanaTorpBilder saknasTorp under Östra Skedesgården
EnemarkenVästerplanaTorpFinns ej kvar uppg. SaknasEnemarken
StålarpVästerplanaTorp, Soldattorp 413Stålarp, John Andersgården58.562734, 13.351515
HallebergVästerplanaTorp, VillaHalleberg58.565010, 13.353114
Skattegården 2VästerplanaTorp, VillaLunneberg58.559504, 13.349678
HagalundVästerplanaTorp, Villa, KioskArtikel finnsHagalund, Kronas58.561760, 13.351173
Fattigstugan VästerplanaVästerplanaTorp/FattigstugaBilder mm saknasLåg på Tån i Västerplana
HultetVästerplanaTorpUppgifter saknasHultet
Emma i BeetVästerplanaTorp/RuinEmma i Beet, , Övre Nolgården, Eksberg58.548387, 13.352131
SommarstuganVästerplanaTorpSommarstugan58. 561357, 13.350971
MotorpVästerplanaTorpMotorp58.565502, 13.328821
KackeledVästerplanaTorp/RuinKackeled58.575787, 13.417278
HagetVästerplanaTorpUppgifter saknasStenhaget, Muren, Haget
StensholmenVästerplanatorpBilder och uppgifter saknasStenholmen torp under Stenhuggaregården
LomkärrslidenVästerplanaTorpBilder och uppgifter saknasLomkärrsliden, Torp under Storegården
NilsatorpetVästerplanaTorp Nilsatorpet58.565606, 13.349516
LillegärdetVästerplanaTorpBilder och uppgifter saknasLillgärdet
Olof NilsgårdenVästerplanaTorpBilder och uppgifter saknasOlof Nilsgården
JohannesbergVästerplanaTorpBilder och uppgifter saknasJohannesberg, torp under Olofs Olofsgården
EnebackenVästerplanaTorpFinns ej kvar uppg. SaknasEnebacken
AllmänningenVästerplanaTorpBilder saknasPlats för fattiga människor
StenstorpVästerplanaTorpBilder uppgifter saknasStenstorp torp under Stenhuggaregården
Tyskagården Torlagården 2VästerplanaGårdTorlagården 2
RosenlundVästerplanaTorpNy bild saknas, oklart var torpet lågRosenlund
KranshagenVästerplanaSoldattorp 414Kranshagen, Olofs Olofsgården58.601318, 13.386067
ForstenaVästerplanaSoldattorp 412Forstena58.56322, 13.35306
TorlagårdenVästerplanaGårdArtikel finnsTorlagården58.560540, 13.351437
TånVästerplanaTorpUnder Storegården
Åtorp 399 SoldattorpetVästerplanaSoldattorp 399Artikel finnsGarbotorpet, Åtorp, Sixtustorpet58.563344, 13.350920
BergaVästerplanaVillaBerga58.562369, 13.351620
Villaborg Olof-OlofsgårdenVästerplanaVillaOlof Olofsgården, Villaborg58.563139, 13.351103
HolmenVästerplanaTorpBilder och uppgifter saknasHolmen, låg under Storegården
BackenVästerplanaTorpBacken58.56129, 13.35099
JonstorpVästerplanaTorpBilder och uppgifter saknasJonstorp, torp under Skattegården
Missionshuset VästerplanaVästerplanaKyrka/MissionshusArtikel finns, Finns ej kvar58.558404, 13.348910
Kyrkan i VästerplanaVästerplanaKyrka58.56024, 13.35054
ÄngebergVästerplanaTorpÄngeberg58.561656, 13.331615
HammarstuganVästerplanaTorpBilder saknasHammarstugan, Låg under Storegården
Storebacken - affären i VästerplanaVästerplanaHandel/Affär, HandelsbodArtikel finnsStorebacken58.571000, 13.354136
TåtorpVästerplanaTorpBilder och uppgifter saknasLåg på Stommen, Tåtorp
Mejeriet i VästerplanaVästerplanaHandel & företag /MejeriArtikel finnsMejeriet i Västerplana58.557709, 13.348766
KvarnåsenVästerplanaHandel & företag /KvarnArtikel finnsKvarnåsen58.564471, 13.357889
Torlagården (Hagaberg)VästerplanaTorpFinns ej kvarTorlagården, Hagaberg58.560053, 13.350523
GästgivargårdenVästerplanaGård, gästgiveriGästgivargården58.559324, 13.349866
KlippanVästerplanaTorpKlippan58.56477, 13.32575
ÄngaledetVästerplanaTorpTyskes, ängaledet58.554181, 13.346559
StoregårdenVästerplanaGårdArtiklar finnsStoregården58.557509, 13346620
StommenVästerplanaGårdStommen58.567479, 13.352693
Jon OlufsgårdenVästerplanaGårdBilder saknas,Jon Olufsgården
EkesbackeVästerplanaGårdEkesbacke, Måns Persgården, Jon Andersgården58.548387, 13.352131
Tyskagården 1 i VästerplanaVästerplanaGårdTyskagården
LillegårdenVästerplanaGårdBilder och uppgifter saknasLillegården, Måns Persgården
Nolegården ÖvreVästerplanaGårdBilder saknasÖvre Nolgården
GrönebergVästerplanaTorpGröneberg58.564767, 13.353833
EnelidenVästerplanaVillaEneliden58.56429, 13.34783
Ängen, VästerplanaVästerplanaGårdÄngen58.563893, 13.331439
Skattegården övreVästerplanaGårdMajgården58.565585, 13.354469
Stenhuggaregården i VästerplananVästerplanaGårdArtikel finnsStenhuggaregården58.558130, 13.347605
Skedesgården östraVästerplanaGårdBilder saknasÖstra Skedesgården
KlintenVästerplanaVillaKlinten58.56191, 13.35129
NolegårdenVästerplanaGårdNolegården under Tyskagården58.564536, 13.351126
Oluf OlofsgårdenVästerplanaGårdBilder och uppgifter saknasOlof Olofsgården
HagabergVästerplanaVilla, Bilverskstad, handel & företagArtikel finnsHagaberg58.559515, 13.350637
ÄngatorpVästerplanaGårdArtikel finnsOlofs Olofsgården, Ängatorp58.561625, 13.331543
Storegården övreVästerplanaGårdÖvre Storegården, Hästhagen58.56476, 13.35347
KyrkäganVästerplanaTorpBilder och uppgifter saknasKyrkägan
Skedesgården västraVästerplanaGårdSkedesgården58.565438, 13.344992
SkattegårdenVästerplanaGårdSkattegården58.55954, 13.349678
SigfridsgårdenVästerplanaGårdSigfridsgården58.563923, 13.346357
BeväringenVästerplanaTorpBilder saknasTorp på Stommen
Per OlofsgårdenVästerplanaGårdBilder saknasPer Olofsgården
ÅboVästerplanatorpBilder saknasÅb låg under Västra Skedesgården
Storegården nedreVästerplanaGårdArtikel finnsPintel, Nedre Storegården58.554496, 13.347034
Per PersgårdenVästerplanaGårdPer Persgården58.558048, 13.351875
KransboVästerplanaTorpBilder och uppgifter saknasKransbo, låg på Stommen
Västerplana Ungdomsförening JUFVästerplanaFöreningVästerplana JUF
Västerplana MissionsförbundVästerplanaFöreningVästerplana Missionsförbund
Konfirmation VästerplanaVästerplanaSkolaVästerplana
Västerplana SkolaVästerplanaSkolaVästerplana
(Besökt 1 688 gånger, 1 idag)