Torpet vid Tegelbruket, Hällekis

Bildgalleri

  • Torpet vid Tegelbruket
  • Torpet vid Tegelbruket

Om

Lars Johan Lövgren född 1844-04-28 gift med Johanna Larsson den 1877-11-23 hon var född 1845-04-12 i Forshem.

Längre ner med Sjörås, ungefär mitt för kvarnen, låg en mycket gammal stenstuga som revs 1942. Vid det gamla tegelbruket som låg ungefär ”där Solstugan” nu ligger, låg ett par stugor. Båda är för länge sedan borta. En av de sista hyresgästerna var Johan Lövgren söndagsskolläraren, som på sistone skötte renhållningen vid Hönsäter. Om det inte hade varit en så präktig människa, så skulle man ju om honom säga skämtsamt, att han höll rent både inne och ute. Lars Lövgren var från början kalkbrännare vid Hönsäter, men sedan cementfabriken kommit till i början av 1890-talet flyttades hans arbetsplats dit. Från hans lilla stuga i det nuvarande egnahemsområdet vid sjökanten ledde då en liten stig till cementfabriken. Stigen gick genom tät granskog. På ett ställe fanns intill stigen en lucka i granskogen, vars grenverk bildade en tät berså. Då Lövgren var en mycket gudfruktig man – han kunde sin bibel nästan utantill så blev denna berså hans dagliga bönekammare på väg till och från arbetet. Han tackade Gud för hälsans gåva, livets nödtorft, goda kamrater och mera sådan.

Då Johan var mycket barnkär, föll det sig naturligt för honom att varje söndag samla barn omkring sig. I denna krets verkade han i många år som söndagsskollärare. Söndagsskolan höll han i Samlingslokalen eller sommartid ute i det fria utanför sin lilla stuga. Varje år avslutades med en söndagsskolfest, då barnen bjöds på saft och kakor. För ändamålet fick han pengar på en insamlingslista bland arbetskamraterna.

Men ett år hade han ovanligt många barn i sin söndagsskola och de insamlade medlen tycktes inte vilja räcka till. Han vände sig till en arbetskamrat med sina bekymmer och sin tanke att gå till disponenten och be om ett bidrag. Detta avrådde kamraten honom bestämt ifrån för ”du blir säkert körd på dörren”. Disponent Hillfors var en man med stor pondus och respekt. Men Lövgren gick några dagar och grubblade och funderade. Han tänkte på alla sina söndagsskolbarn, på söndagsskolfesten, som kanske inte skulle bli av. – Till sist hade han dock fattat sitt beslut. Han knackade på disponentens kontorsdörr.

”Stig in”, hördes en barsk stämma inifrån. Lövgren steg på och stannade innanför dörren med en djup bugning och mössan i hand. Borta vid skrivbordet satt disponenten fördjupad i några papper. För Lövgren verkade det en evighet, innan disponenten lyfte blicken och såg på honom.

”Nå, vad vill Lövgren?” frågade han. Lövgren stod kvar vid dörren och berättade om barnen, söndagsskolfesten och sina bekymmer för den. När Lövgren slutade hade disponent Hillfors redan tagit fram sin plånbok och räckte en femkronorssedel mot Lövgren med orden: ”Lövgren gör en god gärning, som kräver sin belöning. Tag den här, barnen ska ha sin fest”. Under disponentens barska attityd fanns det ett varmt hjärta. Lövgren blev helt överväldigad. Tankarna virvlade runt i hans huvud, barnen, festen och en hel femma. Han som var så tacksam för varje 25-öring.

Lövgren lär själv ha berättat hur han iden stunden var gripen av en så översvallande glädje, att han inte visste, hur han skulle kunna nog tacka för sedeln. Av rörelse fick han bara fram: ”Tack, snälla disponenten för den stora gåvan. Jag skulle så gärna vilja ta disponenten i hand och tacka ordentligt”. – ”Och” berättar Lövgren sedan för kamraterna ”tänk, det fick jag”.

Många i Hällekis minns ännu gubben Lövgren, många har gått i hans söndagsskola. Den yngre generationen har måhända lite svårt att riktigt sätta sig in i förhållandena på Lövgrens tid. Trots att det inte är så länge sen. Alla ha vi dock mycket att lära av gångna släktens trohet och pliktkänsla, förnöjsamhet, glädjeämnen och tacksamhet. Lövgren levde till år 1922.

År boende NamnFöddFödelseort
1890Lars Johan Löfgren, arbetare1844Torsö
Hustru Johanna Larsdotter1845Österplana
Dotter Matilda1879Österplana
Son Gustav Henning1881Österplana
Dotter Alma Elisabeth1883Österplana
Son Johan Alfred1885Österplana
Tillbaka till föregående sida
(Besökt 143 gånger, 1 idag)