Törnsäters Trädgård

Om

Den 5 december 1899 förrättades tillträdessyn på Trädgården med därtill tillhörande byggnader, hägnader och jord på egendomen Törnsäter i Österplana som tillhörde Hellekis Aktiebolag. Trädgården med byggnader tillträddes av John Sjöstedt den 15 januari 1900. Vid förrättningen var Sjöstedt personligen närvarande. Tillsynsprotokollet visade på följande:
Boningshuset, 14.3 meter långt, 7,2 meter bredt, 4,26 meter högt på knut, på en sida brädfodrat, oljemålat, 3 sidor rappat, dock är rappnignen på flera ställen sprucken under tak af tegel på spån. Dubbelfönster till alla lufter finnes.

I sängkammaren kakelugnsspjället icke användbart, i ståndssättes för 2:–
I dagrummet takpapp och tapeter på flera ställen spruckna rep för 2:–
Nedra Kakelugnslisten sprucken, anmärkes
Fönstermålningen avfjällad, anmärkes
I salen papp och tapeter spruckna, repareras för 1:–
I rummet på vinden kakelugnen något sönder, anmärkes
I köket papp och tapeter repareras för 1:50
I skafferiet papp och tapeter spruckna, repareras för 1:–
I samtliga rummen fönster, 7 söndriga fönsterrutor, nya för 3:50
Dörren från köket till förstugan söönder, rep och målas för 4:–
I förstugan och trappuppgånggen rep. rappning och tapeter för 3:–
Trappstängslet på vinden fastgöres för 1:–
Fönster och dörrar tarvar målning, anmärkes 19:–

Källaren under boningshuset, främsta delen av källaren saknar golv, rappning i taket
och på väggarna på flera ställen nedfallen, anmärkes
5 fönsterlufter i källaren nedruttna, arbetslön och glas 3:–
Ytterdörren till källaren tätgöres för 1:–
Dörren till mellankällarens repareras för 1:50 5:50
Kronor 24:50

Torkloft 13.20 meter långt, 5,5 meter bredt, 0,90 meter högt på knut av resvirke och bräder, undertak av spån och tegel, utan anmärkning
Lada för foder och vedskjul under torkloftet, utan anmärkning
Stall och fähus 6,8 meter långt, 5,1 meter bredt, 2,8 meter högt på knut af timmer och tak af bräder och tegel med tillbyggd
Wagnbod 6.8 meter långt, 5.1 meter bredt och 1 meter högt av resvirke och bräder under snedtag af läkt och tegel hela byggnaden i mycket godt skick
Packbod i annan särskild byggnad, utan anmärkning

Svinhus och hönshus utan anmärkning
Hägnader: 258 stakar med 2 trådar jerntråd utan anmärkning
180 meter stakar m 3 trådar jerntråd, utan anmärkning
249 meter stolpar med 4 trådar, utan anmärkning
46 meter stolpar med 3 träslanor utan anmärkning
Upplåtna jorden utom trädgården är höstlagd. Kålbänk 15.20 meter lång, 1.8 meter bred, finns med ruttet trä. Halmmattor 4 st till kålbänkar finns i godt skick, trädgårdbord runt med fot av sten i godt skick
Lefvande träd finns:
151 stycken aplar och päron
1 stycken spalierpäron
14 stycken plommon
186 stycke körsbär
179 stycken krus- och winbärsbuskar
Blommor etc
1 stycken lingerväxt vildvin
1 stycken säfvenbom
17 remontantrosor
3 stycken bengaliskirosor
84 stycken frilandsrosor
1 rabatt vintergröna
1 slingerväxt hundrofva
1 list sedum
1 list viola
1 grupp höstflox
27 stycken pionbuskar
20 stycken iris
70 stycken buxbom
22 torvor liljor
8 stycken sparrisängar
90 stycken hallonbuskar

Vidare förekom icke.
Den som med denna förrättning är missnöjd, erger att däruti söka ändring medelst stämning å vederparten till Kinne Häradsrätt inom tremånader efter häraf erhållen del
Som ofvan
Undertecknat av Hellekis Aktiebolag A.M Stenback och J.A Sjöstedt.

Boende årNamnFöddDödFödelseort
1900-1920J.A Sjöstedt, trädgårdsmästare
1920-Ernst Sjöstedt
Tillbaka till föregående sida
(Besökt 124 gånger, 1 idag)