Tomastorpet Österplana

Torpet låg i höjd med nuvarande Dalbergstorp fast väster om den gamla kyrkvägen enl. karta från 1689.

Om

Namnet återfinns inte i ministrialböckerna för Österplana socken under 1700-talet.

(Besökt 45 gånger, 1 idag)