Storegården 9:1 Österplana

Gården var belägen på tomtplatsen väster om landsvägen mot Skagen och bakom nuvarande Höjen och Lassebo i Östeplana by

Om

I mönsterrullan 1695 för Carl Gustaf Roos Compagnie, 5:te Corpralskapet 17 Roten uppges att herr Otto Scheding var ägare till Storgården i Österplana. Otto Scheding var född 1623 och död 1691 han var gift med Catharina Stake dotter av landshövdingen Olof Eriksson Stake och Anna Ribbing i Årnäs

När laga skifte skedde i Österplana by fastställdes år 1843 att Storegården som då ägdes av OJH Ramsay på Hellekis skulle flyttas ut. På den tiden fanns två boningshus. Nils Svensson tog ner stugan och flyttade den till en av Törnsäters skogstegar numera Nilstorpet efter Nils Svensson.

Värdering gjord av gården Storegården inför laga skifte 1841 
Boningshus af träd 10 alnar bredt 45 långt och 2 3/4 högt med 6 rum, 2 förstugor och 4 spisrör99:-- Rdr
Ladugård dels af sten och träd 30 alnar långt 13,5 bred och 6 hög med 1 fähus
2 lador, 1 loge och 1 svinhus samt tillbygge utgörande stallar66:40
Byggnad av sten, 30 alnar långt, 8 bred och 4.5 hög med redskapshus och 2 svinhus
jämte särskilt tillbyggt svinhus af sten med 18 alnar väggar och 2.5 alnar högt38:34
Bod af sten, 11 alnar bred, 4,5 hög och 14 lång25:40
Ladugård af dels sten dels träd, 63 alnar lång, 12 bred och 7 hög med 1 fähus
2 lador, 1 loge med 1 redskapshus133:16
Ladugård af träd 1o bred, 72 lång och 5.5 alnar hög med 1 fähus, 2 stallar, 2 logar, 4 lador
och tillbyggt skjul128:16
Byggnad af sten, 14,5 alnar lång, 11 bred och 4 hög med fähus och stall24:40
2-nne källare hvälfda af sten, vardera 4 alnar hög, 7 lång och 53/4 bred10:80
Bränneri af sten, 14 alnar långt , 9 bredd och 31/4 hög33:40
Stenfot till husen 4:--
Storegården 1 mantal äges af Herr Lieutennanten OJH Ramsay
Summa564:32 Rdr

Länk till Nilstorp (länken finns också i Bygdearkivet)

Boende år NamnFöddDödFödelseort
1843Nils Svensson1803
Hustru Anna Jonsdotter Törnsäter
Tillbaka till föregående sida
(Besökt 106 gånger, 1 idag)