Helleberg f.d. småskolan Österplana 13:1

Fastigheten har nu beteckningen Österplana 13:1 och är belägen nedanför kyrkbacken vid den gamla kyrkan på landsvägens södra sida.

Karta

Bildgalleri

  • Helleberg f.d. småskolan Österplana 13:1 1895
  • Helleberg f.d. småskolan Österplana 13:1, foto 1980
  • Helleberg f.d. småskolan Österplana 13:1, foto: Freddie Wendin 2007

Om

Vid sockenstämman den 15 januari 1843 beslöts att det skulle sammanskjutas medel och för 63 Rdr Rmt skulle en gammal byggnad i Gammelbodarna i Forshem köpas. Efter ombyggnad skulle denna byggnad användas som skolbyggnad. Varje gård skulle tillskjuta 2 Rdr Banco per oförmedlat mantal och övriga frivilligt bidra med minst 8 skilling Banco per matlag.

Timmer ordnades av förre soldaten Jonas Öst på torpet Jonsberg, som var klar med detta år 1844. Den 5 september samma år beslöts att skolbyggnaden skulle uppföras av byggmästare Storm på Nabbenäs för 100 Rdr Bco. Huset skulle bli 30 alnar långt och 15 alnar brett, indelat i skolsal och rum för läraren. Rummens höjd 5 alnar invändigt. Murningsarbetet lämnades till murarmästaren Pettersson, målare Hökenstedt i ”Hökastan” målade fönster och dörrar för 18 Rdr Banco. Fönsterglas köptes från Bromö för 30 Rdr Bco. Sandgren i Sandrödjan satte in rutorna för 5 Rdr 16 sk. Andreas på Rödjan reveterade rumsväggarna för 6 Rdr 32 sk. Tegel köptes från Sjöberg för skorstensstock och spis. 400 st tegel för 6 Rdr 32 sk. Taktegel 4125 pannor kostade 91 Rdr 10 sk. 8 runst. För murningsarbetet fick Petter Sälle 18 Rdr. Bco. I skolsalen och i lärarens rum uppsattes glaserade kakelugnar, vilka med arbetslön kostade 14 Rdr 32 sk, till detta kom kakelugnsdörrar, spjäll och gångjärn 11 Rdr 13 sk. 4 r. Kakelugnsmakaren hade fri kost och för byggnadskostnader till Rd 579 och 24 sk. Banco. Skolhuset blev färdigt i juni 1846 efter att bygget pågått i nära 4 år.

Undervisning i denna församlingens första fasta skola pågick från år 1847 till ett par år in på 1900-talet.

Den 29 augusti 1902 hade skolhuset som sådant tjänat ut och offentlig auktion utlystes inkl. uthus och tomtmark. Köpare blev Skräddaren Carl August Andersson från Skattegården i Öttum som bjöd 1.500 kr för huset i sin helhet.

En ladugård uppfördes vid skolan 1876 av sten från kyrktornet.

Läs mer om skolorna i Österplana socken

Boende årNamnFöddDödFödelseort
1848-1853Lars Wahlstedt, skollärare1823-01-21Segerstad
1853-1902Johan August Essén1830-03-22Gringrid
Hustru Klara Augusta Johansdotter1836-01-21Gringrid
Son Ernst Probus1859-04-16Österplana
Dotter Lydia Susanna1862-02-11Österplana
Dotter Thora Agneta1865-01-21Österplana
Dotter Sara Hildur1878-10-20Österplana
Dotter Signe Lovisa1878-10-20Österplana
1903-1908Karl August Karlsson skräddare1853-03-04Synnerby
Hustru Ida Lovisa Andersdotter1860-01-08Skallmeja
Son Nils Enok1885-11-24Skallmeja
Son Erik Mattias1888-11-28Skallmeja
Dotter Agnes Justina1895-06-05Skallmeja
Son Axel Gunnar Levin 1897-11-12 Jung
Son Anders Botvid1899-07-20Jung
1908-Jakob Malkolm Persson 1864-03-29Österplana
Hustru Anna Sofia Gustafsdotter1867-03-06Kinne Vedum
Tillbaka till föregående sida
(Besökt 133 gånger, 1 idag)