Skogen, Hagen

Huset ligger på vägen till Varaskogen första vägen till höger

Karta

Bildgalleri

  • Skogen 1977
  • Skogen Hällekis, karta från år 1757
  • Skogen Hällekis, karta från år 1842

Om

År 1780 flyttade det nygifta paret Lars och Stina till torpet Skogen ifrån Stöttorp i Forshem. Lars och hans son Anders bor sedan där hela livet ut. Även sonen Anders dotter Maja bor där med sin man Johannes till 1866 då de sedan står som boende i “Socknens Slut”. Det innebär antingen att de bodde i socknen men utan fast adress, eller att socknen stod för deras försörjning. 1875 flyttar de iallafall in i backstugan Skoghem belägen 250 m norrut.

Torpet har genom åren omväxlande kallats både Skogen och Hagen.

I husförhörslängderna kallas det Skogen fram till strax efter 1800 och sedan Hagen fram till 1821. Det står sedan skrivet som ”Hagen eller Skogen” ända fram till 1937. När Maja gifte sig 1850 kallas stället Hagen i vigselboken, medan det på häradsekonomiska kartan från 1877 kallas Skogen.

Vid skiftet av Forshems byskog 1757 tillkom de 2 skiften, tillhörande Munkagården och Skattegården, som sedan kom att bli mark för torpet Hagen/Skogen. Då dessa skiften låg avskiljda från gårdarnas övriga skiften bortanför hemmanet Tångemyran, kom de snart att överföras till det angränsande Sjörås under säteriet Hönsäter. Vid storskiftet i Forshem 1842 tillhör marken Sjörås och Skogen/Hagens byggnader finns med på kartan.

På skifteskartan från 1842 syns att torpstället haft fler hus placerade i området söder om de nuvarande byggnaderna. Sannolikt har de olika generationerna som bott där samtidigt kunnat bo i olika hus. Kanske har 2 olika bostadshus kallats Skogen respektive Hagen, medan prästen som skötte folkbokföringen inte skiljde på exakt vilket hus de bodde i vid olika tider.

På kartan från 1877 finns inte de södra husen kvar längre men det finns, förutom huvudbyggnaden, en backstuga belägen vid nuvarande infartsvägen. Från ca 1865 och fram till åtminstone slutet av 1930-talet har det bott 2 olika familjer på torpstället samtidigt, sannolikt i var sitt hus.

Nuvarande byggnad är enligt uppgift uppförd 1924 och numera tillbyggd med en större del norrut.

År boendeNamnFöddFödelseort
1780-1820Lars Nilsson, Torpare1749Forshem, Stöttorp
1780-1791Stina Nilsdotter, Hustru1749-1791Forshem
1791-1812Catarina Andersson, Hustru1742-1812Husaby
1780-1798Elin, Dotter1780Forshem, Hagen/Skogen
1782-1798Nils. Son1782Forshem, Hagen/Skogen
1786-1869Anders Larsson, Son, Torpare1786-1869Forshem, Hagen/Skogen
1813-1838Maja (Maria) Petersdotter, Hustru till Anders L.1786-1838Österplana
1815-1833Stina, Dotter1815Forshem, Hagen/Skogen
1817-1836Petter, Son, Dräng1817-1856Forshem, Hagen/Skogen
1819-1836Caisa, Dotter1819Forshem, Hagen/Skogen
1821-1840Andreas, Son (ofärdig)1821Forshem, Hagen/Skogen
1824-1866Maja (Maria), Dotter, Hustru till Johannes S1824-1885Forshem, Hagen/Skogen
1850-1866Johannes Svensson, Dräng, Gift med Maja1816-1894Forshem, Heden
1850-1865Margareta, Dotter1850Forshem, Hagen/Skogen
1852-1866August Johansson, Son1852Forshem, Hagen/Skogen
1854-1864Johan Fredrik, Son1854-1864Forshem, Hagen/Skogen
1858-1865Carl Gustaf, Son1858-1865Forshem, Hagen/Skogen
1863-1866Anna, Dotter1863Forshem, Hagen/Skogen
1865-1875Anders Jonsson, Torpare1834Österplana
1865-1875Anna Jonsdotter, Hustru1831Forshem
1865Matilda, Dotter1860-1864Forshem
1865-1875Alfred, Son1863Forshem
1865-1875Elisabeth, Dotter1865Forshem
1867-1875Ida Sofia, Dotter1867Forshem, Hagen/Skogen
1870-1875Johan, Son1870Forshem, Hagen/Skogen
1872-1875Anton, Son1872Forshem, Hagen/Skogen
1874-1881Per Johan Svensson, Arbetare1847Forshem
1874-1881Maja Stina Andersdotter, Hustru1848Skarstad
1874-1881Sven Johan, Son1873Forshem
1876-1881Gustaf Ivar, Son1876Forshem, Hagen/Skogen
1879-1881Erik Henning1879Forshem, Hagen/Skogen
1875-1918Anders Johan Johansson, Torpare1844-1918Fullösa
1875-1920Christina Svensdotter, Hustru1843-1920Österplana
1875-1890Anna Natalia, Dotter1870Forshem
1875-1899Wilhelm, Son1872Forshem
1877-1906Maria Lovisa, Dotter1877Forshem, Hagen/Skogen
1905-1906Ellen Linnea Serafia, Marias Dotter1905Forshem, Hagen/Skogen
1917-1924Anders Gustaf Olsson, Torpare1879Holmestad
1917-1924Amanda Elina Antoinetta Matsson, Hustru1872Åland, Foglö
1917-1920Karl Linus Olsson, Son1898-1920Södermanland, Kernbo
1917-1924Anna Maria Charlotta Olsson, Dotter1903Österplana
1917-1924Astrid Friborg1912Medelplana
1924-1938Karl Gustaf Hassellöf, Torpare1880Sävared
1924-1938Emma Persson, Hustru1881Laholm
1924-1938Svea Elvira, Dotter1910Österplana
1924-1935Ivar Harry, Son1916Öserplana
1930-1932Karl Erik Verner Karlsson, Cementarbetare1908Forshem
1930-1932Gertrud Elisabeth, Hustru1905Götene
1937Gustav och Augusta WerstbergBor i "Lilla Huset"
Tillbaka till föregående sida
(Besökt 265 gånger, 1 idag)