Skalltomten Österplana Skagen

Ligger på vänster sida i Skagen by utmed landsvägen mellan Österplana by och Skagen by

Karta

Bildgalleri

  • Skalltomten 1979
  • Skalltomten Hönsäter 7:28 Skagen Österplana, foto: Freddie Wendin 2008
  • Skalltomten Hönsäter 7:28 Skagen Österplana, foto: Freddie Wendin 2008
  • Skalltomten, foto: 1980
  • skalltomten_planritning

Om

1883 uppfördes ett nytt boningshus av trä under tak av spån, 30 fot långt 20 fot brett 11,5 fot på knut, indelad till 1 boningsrum, kök, skafferi och 2 förstugor kostnad 180 kr. År 1896 uppfördes nytt svinhus.

From år 1909 arrenderades Skalltomten av Oskar Johansson med följande villkor:
78 mansdagsverken både sommar och vintertid samt 10 kvinnsdagsverken sommartid. Brukaren skulle hålla två fullt arbetsdugliga hästar och därmed efter budning utgöra resor körslor med sten mm enl. för kördagsverken fastställda priser.

Med parhästar, sommartid 3:50 kr
Med parhästar, vintertid 3:00 kr
Med enbetshäst sommartid 2:50 kr.
Med enbetshäst vintertid 2:00 kr
Brukaren erhöll fyra parlass årlig utsynad vedbrand.

År 1933 fick Valfrid Magnusson nytt kontrakt på Skalltomten då upphörde dagsverken och det årliga arrendet blev 425 kr, jordägaren svarade för ytterväggar och yttertak förutom fönster, dörrar och smärre reparationer som brukaren själv fick utföra .

År 1956 upphörde Skalltomten som torp och jorden lades under Högebo. Fru Signe Andersson som blivit änka bodde kvar i bostaden tillsammans med sonen Lennart.

Boende årNamnFödd
DödFödelseort
Olof Larsson1696
17570813
Kierstin inhyses1698
17660326
Niklas Andersson inhyses1711
17730102
Karin Larsdotter inhyses1693
17720526
Lars Pehrsson
Fader Pehr Olofsson
1730
18010415
Britta oäkta
Fader Anders Jeansson
Moder Britta Larsdotter
17860331
Johan Toresson, torpare i Lilla Skalltomten1734Kollstorp
Johannes Larsson, åbo, brukare17770519Skalltomten
1855Lars Johansson
1865Johannes Larsson
-1909Johannes Svensson 18440324Forshem
Hustru Johanna Söder18420626Österplana
Son William 18740610Österplana
Son Oskar18790117Österplana
Dotter Hilda Susanna18871119Österplana
1909-1913Oskar Johansson 18790117Österplana
Hustru Hedda Albina Tyrell18820923Österplana
Dotter Astrid Elisabeth1911Österplana
Inneboende fader Johannes Svensson18440324Forshem
1913-1917Klas Hallman till KinneKleva 191818540328Österplana
Hustru Anna Lovisa Andersdotter18660108Fullösa
Son John Viktor, stenhuggare18880613Österplana
Dotter Anna Maria18901026Österplana
Son Vilhelm Artur18940802Österplana
Son Karl Einar18990316Österplana
Son Klas Oskar1902Österplana
Dotter Edla Juliana1906Österplana
Dotter Karin Linnéa1910Österplana
Son Torsten Albin 1913Österplana
1917-1938Valfrid Verner Magnusson 18820509Mellby
Hans son Viktor, stenhuggare18880613Österplana
Hustru Selma Elisabeth Larsson 18830306Tängene
Fosterdotter Karin Ingrid El.Gustafsson 1912Lidköping
1938-1946Herman Julius Andersson 18901225Hasslösa
Hustru Edla Albertina Ring18920830K. Vedum
Son Knut Arne1927Holmestad
Son Rune Vilhelm 1925Holmestad
Son Bernt Åke Harald1930Holmestad
1946-1955Frans Oskar Johansson flyttat från Grimstorp 18930307Låstad
Hustru Signe Frideborg Andersson 1902Österplana
Son Karl Axel Oskar1921Österplana
Son Anders Erland Harry1923Holmestad
Son Göran Lennart Ragnvald19340822Österplana
1956-Signe Frideborg Andersson hyr bostaden
Tjänstefolk
Rut Dagmar Linnéa Karlsson, tjänarinna1917K. Kleva
Anna Maria Larsson, tjänarinna18941207N. Härene
Torsten Fredrik Oden, dräng1901Österplana
Erik Olof Johansson, dräng1905Kestad
Johan Gunnar Eriksson, dräng1903Österplana
Karl Bertil Engkvist, dräng1904Österplana
Erik Ragnar Berger1907Österplana
Sven Harald Adamsson1909Fullösa
Gustav Erik Persson 1912Åsle
Karl Emil Vilhelm Gustavsson 1903Österplana
1968-Åke Svedberg, Borås sommarbostad hyrs
1970-Bengt Kjellberg, Lidköping sommarbostad hyrs
Tillbaka till föregående sida
(Besökt 132 gånger, 1 idag)