Bild 4241

Kinnekulle

Österplana socken

Hällekis Hamn

Såld till Hellekis tillsammans med en eller två pråmar.  Bogserbåten blev omdöpt från “Harge” till “Hellekis”. Jag söker foton och dokument som kan visa köpet av båten och pråmen. Om Hellekis hade stål eller järnskrov – byggnadsår etc. samt när hon såldes av bruket. Jag är delägare av en av Harge bogserarna men vår båt var den sista bogseraren vid Harge Bruk och byggd i Karlstad. Båten fotograferade vid Hellekis Bruk.

Bilden kommer från Boris Wall forskar om Hagra Bruk

(Besökt 5 gånger, 1 idag)