Sandbacken Österplana socken

Torpet låg på Österplana Bäckgårdens norra skogsskifte ca 20 m norr om Svanebackens uthusbyggnad

Om

Torpet är bort sedan mer än 100 år sedan. Antagligen byggdes stugan i slutet av 1700-talet. Namnet Sandbacken finns inte med i ministeralböckerna för 1700-talet. Den förste som bodde i Sandbacken och som säkerligen även hade bebyggt torpet var bonden Anders Andersson i Törnsäter Mellomgården. Han dog 1801 i Sandbacken. Hans hustru dog året därpå och om henne står antecknat att hon dog som änka i det nybyggda torpet Sandbacken. Man kan av dessa uppgifter sluta sig till att torpet Sandbacken var byggd före mannens död den 17 maj 1801.

Det skogskifte som Sandbacken ligger avsöndrades från bäckgården 4:1 och fick beteckningen Bäckgården 4:8 den 31 oktober 1918. Arealen uppmättes till6,2940 hektar. Fastigheten förvärvades av Skånska Cementaktiebolaget enl. kontrakt den 3mnov 1917 och köpebrev 20 jan 1919. Lagfar beviljades den 1 okt. 1931. Sandbacken ligger på samma skogsskifte som Melltorp.

Efter Carl Larssons död förekommer inte Sandbacken.

Boende år NamnFöddDödFödelseort
Anders Andersson 1726
Hustru Ingrid Pehrsdotter1738
Peter Löfgren, salpetersjudare1750K. Vedum
Hustru Anna Andersson 1744Skagen
Lena Larsson, änka1758Västerplana
Son Anders1786Skagen
Dotter Maria1790Skagen
Carl Larsson1794Västerås
Fader Lars Andersson
Moder Ingrid Pehrsdotter
Hustru 1 Maria Jonsdotter1794Hällekis
Fader Jonas Klingström
Moder Annika Andersdotter
Dotter Anna1825Sandbacken
Son Johannes1828Sandbacken
Son Anders1833Sandbacken
Son Sven1837Sandbacken
Hustru 2 Ingrid Andersdotter 1810Backen
Fader Anders Nilsson Lustig
Moder Ingrid Pehrsdotter Stomberg
Hustruns son Anders Johan Johansson 1838Backen
Son Sven 1842Sandbacken
Son Gustaf1849Sandbacken
Tillbaka till föregående sida
(Besökt 48 gånger, 1 idag)