Sågen i Hällekis, Sjörås sågverk

Låg vid tomatodlingen

Karta

Bildgalleri

  • Sågen i Hällekis
  • Sågen i Hällekis, foto: 1946
  • Sågen i Hällekis, foto: 1946
  • Sågen i Hällekis, foto: 1946

Om

Strax öster om Sjösäters egnahemsområde vid Sjöråsbron låg Sjörås sågverk och Sjörås kvarn. Båda anläggningarna har varit föremål för många om – och tillbyggnader. För kvarnens del är den första känna ombyggnaden från omkring 1615. Den orsakades av en svår översvämning 1612, då de våldsamma vattenmassorna i Sjörås-ån slet loss dammfästena och hela kvarnen seglade ut i Vänern. Kvarnens anor går tillbaka till 1300-talet. Den 14 juli 1415 bytte dåvarande ägaren av Hönsäter, Ficke Grupendal, till sig Sjörås kvarn av biskop Brynolf i Skara. Nu är rörelsen vid såväl kvarn och såg nedlagd. Kvarnen stannades för gott i början av 1930-talet och sågen under 1950-talet.

(Besökt 78 gånger, 1 idag)