Rötterna Hällekis Österplana socken

Två torp fanns och låg väster om Slanthagsvägen ungefär vid västra kanten av nuvarande bandyplan. Det andra torpet låg ungefär på samma avstånd från men öster om vägen något närmare vägen

Om

Rötterna var ett torp som fanns på 1600 talet och 1700-talet men försvann omkring mitten av 1700-talet. På en karta över Hönsäter från 1689 anges två torp med detta namn, vilket kanske kan förklara att namnformen Rötterna tyder på mer än ett.

Tillbaka till föregående sida
(Besökt 71 gånger, 1 idag)