Prästängen, Kalvabacken Örnekulla Österplana

Torpet låg vid sydspetsen av en bäckravin nästan mitt emot gården Örnekulla Nolgården

Om

Prästängen var ursprungligen ett markområde, som av namnet att döma någon gång långt tillbaka i tiden disponerats av prästen i österplana som betesmark. Numera är det uppodlad åkermark under Högebo. Området ligger på båda sidor om landsvägen Österplana – Medelplana mellan
Backgården och Lockgårdarna. Här fanns under 1800-talet många små torp och stugor, de allra flesta norr om landsvägen. Idag är det omöjligt att bestämma deras läget.

Det sydligaste torpet i Prästäng kallades fram till omkring 1860 för Kalvabackstorpet, senare i husförhörslängderna ersatt med “soldatbostället i Prästäng”. Det var ett gammalt ryttaretorp, som roterades under Västgöra Regemente.

Boende år NamnFödd
DödFödelseort
Karin Jonsdotter, änka1658
17380204
Nils, bråttfällingen17341219
Anders Jonsson1667
17500526
Annika änka1679
Catrina Davidsdotter, piga1688
17541210
Maria Bengtsdotter, piga1719
Bengt Svensson1674
17380118
Maria hustru1673
17330718
Sven Pehrsson1682
Anders Klockare1667
17410322
Elin änka1689
Sven Steen1683
Anders Jonsson, torpare
Fader Jon Eriksson
1686
17480119
Hans son Pähr17330425Prästäng
Pehr Pehrsson, torpare
Fader Pehr Torstensson
1728
Hasns dotter Annika.
Familjen flyttat till KinneKleva
17490705Prästäng
Erik Pehrsson, inhyses från Bäckgården, sängliggande halft år1721
17741215
Hans son Jonas
se även Backgården
17670519Prästäng
Jonas Olofsson, torpare, inflyttad från Medelplana
Fader Olof Larsson
1734
Hans dotter Maria17581030Prästäng
Lars Andersson, inhyses
Hans dotter Annika17591024Prästäng
Britta Bengtsdotter, inhyses1667
17561118
Nils Arfvidsson, torpare
Hustru Ingrid Pehrsdotter1679
17630122
Lars Andersson, torpare från Låckgården1699
17800109
Hans dotter Annika17651001
17690220Prästäng
Torsten Nilsson, torpare från Västerplana1722
17860526
Svenning Andersson Sahlgren(Öhm), torpare17410316Örnekulla Nolgården
Hans son Johan17660923
17850409Prästäng
Lars Andersson, torpare från Forshem17530523
Hans son Johannes17791001Prästäng
Jonas Sielfström, skräddare, torpare1745
18211209Skälvum
Hans dotter Anna Maja17900403
17920224Prästäng
Jean Torstensson (Toresson)
Hans dotter Maria17781102
17860713Prästäng
Bengt Eriksson, torpare1761Sävare
Hans son Lars17890103Prästäng
Nils Torstensson, torpare17560625Rännagården Österplana
Fader Torsten Nilsson1722Västerplana
Hans son Lars17900910Prästäng
Lars Andersson Dunderfeldt, soldat (se soldatbostället Pilebro)1721
17900312
Lars Pehrsson, inhyses i backstuga, blev funnen död ute på marken,1737
18090211Björsäter
Anders Eriksson, torpare17660802Klockarbolet
Fader Erik Pehrsson Klockare17350525
17700924Klockarbolet
Hans son Erik17891231Prästäng
Sven Gunnarsson, torpare1710
17850429
Påfvel Andersson1727
17830727
Ingri Andersdotter1714
17821109
Ingeborg Töresdotter1713
17891016
Lars Haraldsson från Hästhagen1728
17990227Jöns Pers äng
Erik Olofsson1760
17730730
Sven Olofsson, torpare17590213Rännagården
Hans son Peter17870414Prästäng
Anders Bengtsson Simberg, torpare1766Händene
Hans son Johannes17840307Prästäng
Anders Örn, ryttare (se Kalvabacken)
Sven Jonsson, dräng från Törnsäter Mellomgården.
Fader Jon Esbjörnsson
1712Kestad
Hans dotter Maria17560807
17711206Törnsäter Mellomgården
Anders Svensson Willing17410913
18091026Örnekulla Nolgården
Hans son Sven.
Fasmiljen flyttat till Stenåsen omkring 1780
17790720Prästäng
Sven Jonsson, torpare under Prästgården, från Finland
Hans son Sven17920301Prästäng
Lars Dunder, avskedad soldat
Hustru Lena Andersdotter gift 17841107
Anders Söder, soldat
Johannes Söder, fd. soldat1830Kalvabacken
Fader Anders Söder
Moder Maja Svensdotter
Hustru Maja Andersdotter1834Bruket
Fader Ander Borg
Moder Maja Andersdotter
Son Johan August1860Kalvabacken
Dotter Maria Lovias1861Kalvabacken
Dotter Anna Sophia1866Kalvabacken
Dotter Thilda1869Kalvabacken
Son Clas
Piga Ulrika Andersdotter1832Hönsäter
Fader Drängen Anders Eriksson
Moder Britta Jakobsdotter
Måg till gamle Söder Pehr Johansson1835Västerplana
Hustru Anna Söder1837Kalvabacken
Dotter Inga Cajsa1860Kalvabacken
Tillbaka till föregående sida
(Besökt 98 gånger, 1 idag)