Possiska Lancasterskolan i Hällekis

Första byggnaden på höger sidan avfarten strax innan truckvägen till stenbrottet

Karta

Bildgalleri

Obs! För att se bilderna i orginalstorlek klicka på titeln  till bilden i galleriet så öppnas en ny sida med bilden i orginalstorlek.

Om Possiska Lancasterskolan

Denna byggnad är den första Posseska skolan. Undervisningen där började redan 1832, tio år innan lagen om folkskolor kom till. Fastigheten ägs nu av Kinnekulle Hembygdsförening. Byggnaden skänktes 1958 av Kinnekulle kommun och tomten 1981 av Götene kommun. Skolan öppnas någon gång under året av hembygdsföreningen. Fastigheten inrymmer skolsal samt lärarbostad med en kammare samt kök.

Det saknas helt uppgifter om hur verksamheten bedrevs, men förmodligen skedde undervisningen efter traditionella metoder. Den första läraren hette Johan Andersson Hasselberg, han undervisade här under fyra sommarmånader av året. Varför sommarmånader? Jo, skolan tog emot barn av gårdens folk, på sommaren behövde man inte anlita barnen som arbetskraft. Dessutom torde Hasselberg tillhört den grupp lärare, som utan särskild examen, vandrade omkring som informator på olika gårdar detta var vanligt på denna tiden. Detta förklarar varför sonen föddes i Carlsborg och dottern i Wånga. Här i Hällekis hade han inte familjen med sig. Först 1854 blev han och familjen kyrkobokförda i Medelplana församling. Familjen kom då från Skövde.

Från tiden 1832-1854 finns endast ett dokument bevarat. Det är en inventarieförteckning, som Hasselberg upprättade 1845. Den är nog så intressant och ger en del värdefulla upplysningar. I skolsalen fanns 10 fasta bänkar och 3 sandlådor, samt 7 skrivbläckhorn av bly och 33 griffeltavlor. Av denna inventarielista kan man utläsa att skolbarnen på 1840-talet redan skrev på såväl papper som griffeltavlor. Det var nog endast de mest försigkomna som fick skriva på papper. Småbarnen fick hålla till i sandlådor för sina skrivövningar för att sedan övergå till griffeltavlor. Förmodligen fick barnen själva hålla sig med den obligatoriska hartassen att sudda ut vad man skrivit på griffeltavlan. I skolan fanns vidare 15 Nya Testamenten, 8 Läsbok i Folkskolan samt 10 böcker i Historia och Geografi. Man ägde bara en väggkarta. Den var över Sverige och Norge. Men Hasselberg önskade sig även en Europakarta

Lärare Hasselberg fick 1854 flytta över till en mycket större och nybyggd skola av trä, som låg alldeles i vägkanten, parallellt med vägen, i västra delen av skoltomten. Den hade tillkommit genom ett testamente av den 15 februari 1834 som upprättats av ägarinnan till Hellekis Säteri Hovfröken grevinna Louise Posse. Louise dog 1841 detta delgavs arvtagarna. Ramsay som var arvtagare ville försöka göra sig fri testamentet och försökt överlåta detta till Medelplana församling. Församlingen var lite försiktig och stöd av Kongl. Maj:t som svarade nej till överlåtelsen. I testamentet hade Louise testamenterat en summa av 2 000 Rdr B:co för uppförande av en skolbyggnad med inventarier. Ägaren av Hellekis säteri skulle släppa till allt trävirke till byggnaden utan att fondmedlen rördes. Ovannämnda fondmedel blev 1843 utlånade mot inteckning och 6% ränta till ägaren av gården Bestorp som då låg i Västerplana socken.

Det kom att bli löjtnanten Axel Melker von Arbin, 1850 gift med Hovfröken Louise Posses systerdotterdotter Maria Lovisa Ramsay, som förverkligade skoltestamentets bestämmelser och skolläraren Haselberg 1)kunde 1854 flytta över undervisningen till förut nämnda skolbyggnad. Över ingången till den nya skolan satt infälld en stentavla med namnet “Possiska Lancaster-Skolan”, denna skylt sitter nu över entrédörren till dem gamla skolan.Den gamla Posseska skolan blev nu ledig och en lärarbostad inrättades åt Hasselberg och hans familj. Detta gjorde att familjen kunde kyrkoskriva sig i Medelplana socken. I samband med Hasselbergs avgång bestämdes att skolan skulle fungera som en vanlig folkskola. Undervisningsmetoderna ändrades till nyare och modernare och utfördes av den nyexaminerade lärarinna vid namn Emelia Lefvander som anställdes. Undervisningen utökades till åtta månader under året.

Den nya skolan var en lång byggnad, som inrymde en ovanligt stor skolsal. Här fanns utrymme tillträckligt för att undervisa barn enligt Lancaster-metoden som Louise Posse lånat från England. Här kunde en lärare undervisa 80 barn på samma gång. Detta tillgick så att barnen delades upp i flera grupper, inom vilka läraren lät de äldre och kunnigare eleverna som “monitörer” biträda vid undervisningen. Det var en pedagog i London, som hette Joseph Lancaster, som med framgång använde metoden och gett den sitt namn. Läraren övervakade och ledde dock undervisningen. Nu kunde man också ta emot barn för undervisning från närliggande socknar. I byggnaden bedrevs undervisning till slutet av 1950-talet och i början av 1960-talet revs byggnaden

Källa: Arthur Andersson, 28 juli 1982, Hällekis

BoendeårNamnFödelseårFödelseort
Gustaf Bergnehr
Hustru Christina Hallberg
Dotter Manda1855Hellekis
1849-1862 AmerikaNils August Hasselqvist, skollärare em. 1825Fredsberg
1849-Beata Svensdotter, piga1823Torsö
Son oäkta Johan Hugo
1842-Lars Olofsson, arbetare1780Hjerpås
Hustru Stina Svensdotter1786Hjerpås
Dotter Ingrid1831Hjerpås
Anders Hvalström, måg1825Särestad
Hustru Ingrid Larsdotter1831Hjerpås
Dotter Anna Christina1850Medelplana
1832-18671) Johan Hasselberg1803-1870Leksberg
1854-Hustru Eva Petersdotter1796-1877Hassled
1854-1856Son Anders Gustaf1833Carlsborg
1856-Dotter Beata Sofia1835Wånga
1865-1871Fosterdotter Johanna Kristina Jonsdotter1851Sunnersberg
1853-Anders Carlsson , inhyses1819Forshem
Hustru Britta Stina Svensdotter 1829Medelplana
Son Lars Johan 1852Medelplana
Son Anders Gustaf1854Medelplana
1850-, 1853John Bengtsson, skomakare1829Husaby
1853-Hustru Stina Cajsa Jonsdotter1828Medelplana
Fader Jonas Olofsson
Moder Greta Samuelsdotter
1853-Dotter Marie Louise1851Medelplana
1864-1867Johannes Pettersson, statdräng1839Österplana
1863-Hustru Beata Sofia (dotter till J. Hasselberg)1835Vånga
Dotter Albertina Elisabeth1865Medelplana
Son Emanuel1867Medelplana
1867-Skollärarinna Emilia Levander-Edbäck1847Bellefors
1891-1894Elias Eriksson, vikarie för Edbäck
1880-1883Tjänsteflicka Hulda Östrand1862Kalmar
1877-1879Kristina Hallgren piga2968Medelplana
1876-Anna Maja Eriksdotter, piga1842Medelplana
1874-1876Margaretha Andersdotter1851Medelplana
-1893Skollärarinna Viktoria Oskaria Emilia Levander
1882-1893Kassör Nils Johan Edbäck1860Otterstad
1883-1893Son John Ragnar1883Medelplana
1885-1893Dotter Walborg Maria1885Medelplana
1885-1893Son Thor Viktor1888Medelplana
1883-1884Piga Ida Kristina Eriksson, emig. Amerika1864Mariestad
1884-1885Piga Julia Johansson1865Otterstad
1885-1886Piga Anna Mathilda Westerlund1864Hofva
1885-1886Piga Eva Charlotta Klasdotter1856Otterstad
1886-1887Piga Johansdotter, emig. Amerika1866Källby
18871889Piga Hulda Elisabeth Ström 1872Österplana
1891-1892Piga Cecilia Kristina Larsson1874Lyrestad
1895Lärarinna Jenny Ottila Lundström 1860Jönköping
1896-Lärarinna småskolan Maria Lisa Larsson1855Medelplana
1895-1899Jenny Otilia Lundström
1900-Therese Ekeblad, vikarie
1901-1907Hanna Lind
1910-Småskollärare Anna Holmén1879
1908-1912Lärarinna Hulda Matilda Natalia Pettersson1867Kristinehamn
1913-1916Astrid Berner
1917-1919Gurli Norrby
1919-1942Folkskollärarinna Hildegard Sofia Herthelius1882Kronobergs län
1920-Småskollärarinna Anna Kristina Ekman1871Sunnersberg
(Besökt 725 gånger, 1 idag)