Oxelbacken Österplana

Beläget på Korsgården 2:5 i norra delen av Österplan vall

Karta

Bildgalleri

 • Oxelbacken
 • Oxelbacken
 • Oxelbacken 1930-tal
 • Oxelbacken jordkällare
 • Oxelbacken Österplana
 • Oxelbacken, foto: Freddie Wendin 2003
 • Oxelbacken, foto: Freddie Wendin 2003
 • Oxelbacken, foto: Freddie Wendin 2003
 • Oxelbacken, foto: Freddie Wendin 2003
 • Oxelbacken, foto: Freddie Wendin 2003
 • Oxelbacken, foto: Freddie Wendin 2009
 • Oxelbacken, foto: Freddie Wendin 2011
 • Oxelbacken, renovering, foto: Freddie Wendin 2006
 • oxelbacken1
 • oxelbacken_uthus

Om

Torpstugan uppfördes 1877 och var bebott till år 1951. Den blev uppförd av L.W Kylberg som stenhuggarbostad efter förvärvet 1881 av Korsgården i Österplana. Uppfördes på Österplana bys stora slåtteräng som kallades Vallen. Torpstugan uppfördes som stenarbetarbostäder till två familjer, det var två respektive fyra rum i lägenheterna. Eventuellt har byggnaden ursprungligen innehållit flera lägenheter då det finns två igenmurande dörröppningar.

Stugan inköptes av Hellekis AB år 1909 för 135 kr

Kinnekullekalksten har använts som byggnadsmaterial och vindsvåningen av trä. Torpet har väggarna är nästan metertjocka. Byggnaden har två hallaskorstenar. Ursprungligen hade huset spåntak som senare ersattes av enkupigt taktegel. Huset elektrifierades år 1937. Ekonomibyggnaden var ca 14.5 x 4.4 meter och omfattade lada, loge, ladugård och vedbod. Två jordkällare fanns också och en brunn.

År 1910 arrenderades Oxelbacken av Johan Karlsson, snickare mot ett arrende av 50 kr per år. Han erhåll två parlass utsyningsved. Kontraktet upphörde att gälla 1937. Då blev torpet en hyreslägenhet.

Karl Johan Johansson hyrde Oxelbacken 1937-1940, för 60 kr per år. Jorden till torpet utarrenderades till Arvid Johansson Örnekulla from 14 mars 1941 och torpet blev en hyreslägenhet.

Bertil Larssons hyra fastställdes till 200 kr per år

År 1941 arrenderades torpets åkerjord av Örnekulla gård och därefter blev torpstugan enbart hyreslägenheter.

Det har bott ett antal familjer och ensamstående på Oxelbacken. Bl.a stenarbetare, statare, snickare och en änka. Senast var det Karl och Linnéa Larsson med sina två söner som hyrde torpet för 200 kr per år fram till 1951, därefter stod torpet tomt och år 2006 togs innertak och inneväggar bort för att restaureras till raststuga.

Av ladugården återstår bara stengrunden. Strax intill boningshuset finns två kinnekullejordkällare kvar. De stora stenblocken har används som byggklossar och källarna påminner om ett pepparkaksbygge. Bosättningen ligger i Österplana gamla slåtteräng och spår av gammalt åkerbruk och gamla stenbrott omgärdar boningen. Huset har stått öde länge och är sedan några år restaurerat till raststuga för de vandrare som tar sig över Österplana hed och vall. Huset ligger i ett naturreservat där blommor och kulturlämningar inte lämnar någon oberörd.’

Oxelbacken har använts som vindskydd åt betande kreatur, det första man fick göra innan restaureringen kunde påbörjas var att mocka ut tio ton kogödsel.

Boningshuset är 12 x 8,5 meter och har från ursprunget bestått av sex rum med två skorstensstockar. Alla innerväggar, mellanväggar och innertak är utrivna och byggnaden utgörs idag av en stor sal med skorstensstockarna som vackra inredningsdetaljer.

En rastplats som ger mer än tak över huvudet, här finns information om naturen och kulturen inom Österplana hed och vall, en plats som är värd ett besök.

Troligtvis lät LW Kylbergs Jordsbruksaktiebolag uppföra stenarbetsartorpet Oxelbacken och Hasselbacken föra att kunna intensifiera stenbrytningen på Österplana vall.

Boende årNamnFöddDödFödelseort
Olaus Johansson , stenarbetare1844-04-18Medelplana
Hustru Betty Kristina Johansdotter1842-12-25Sunnersberg
Son Karl Gustaf1875-01-24Österplana
Son Gustaf Anton 1878-04-24Österplana
Per August Sarin Statkarl1860-01-16Medelplana
Hustru Maria Elisabet Andersdotter1862-09-02V. Gerum
Hustrudotter Dotter Gerda Frideborg1885-07-13
Son Axel Natanael1889-04-29
Dotter Ellen Frideborg1888-07-25Fägre
Son Johan Emil1893-09-03Fägre
Son Frans Wilhelm 1896-06-10Fägre
Son Anders Gustaf1899-04-07Österplana
-1910Anders Johansson, stenhuggare1845-06-08Österplana
Hustru Stina Kajsa Johansdotter1848-01-04Medelplana
Dotter Emilia1876-11-02Österplana
Son Johan Gustaf1879-02-02Österplana
Son Per Axel18881-02-13Österplana
Son Ernst Emanuel1884-02-04Österplana
Dotter Milda Maria1886-02-13Österplana
Dotter Hilda Kristina1889-12-20Österplana
1915-1926Anna Kajsa Svensson född Nilsdotter änka1844-04-06Ova
1910-1937Johan Karlsson, snickare1861-02-09Götlunda
Hustru Maria Stomberg1860-06-04Lidköping
Son Gustav Hilmer, skomakare1889-07-14Ledsjö
Sonhustru Anna Elisabet Karlsson 1898-06-17Medelplana
Sondotter Ingrid Elisabet1917Lidköping
Dotter Anna Elisabeth1895-03-26Ledsjö
Son Johan Gottfrid1900Ledsjö
Son Axel Edvin, borstbindare, blind1903Ledsjö
Son Nils Rudolf1905Lidköping
1937-1940Karl Johan Johansson kyrkovaktmästare1878-07-27Hangelösa
Hustru Anna Helena Johansson 1862-05-01Hangelösa
Fosterdotter Agnes Elisabet Karlsson 1913—02-26Skövde
1941-1951Karl Bertil Larsson oljeverksarbetare1900Österplana
Hustru Linnéa Eleonora Larsson 1901Medelplana
Son Per Evert Bertil Larsson K. Kleva
Son Rutger Hildemar Larsson ÖrnMedelplana
Tillbaka till föregående sida
(Besökt 275 gånger, 1 idag)