Övergården i Österplana

Ligger ovanför gamla småskolan och Mellomgården i Skagen

Karta

Bildgalleri

Obs! För att se bilderna i orginalstorlek klicka på titeln till bilden i galleriet så öppnas en ny sida med bilden i orginalstorlek

Om

Den 2 september 1907 utgjordes fastighetens areal 24,3850 hektar.

From den 14 mars 1882 arrenderades gården av August Andersson, borgen av fadern Anders Jansson Hultet Ölanda, övertogs av modern år 1902.

150 mansdagsverken skulle göras sommartid och 150 vintertid samt 40 kvinnsdagsverken sommartid. Kördagsverken med parhästar och körslor för 160 kr. Brukaren var skyldig att hålla två fullt arbetsdugliga hästar.

För överdagsverken fick brukaren:

Mansdagsverken sommartid 1:24
Mansdagsverken vintertid 0:84
Kvinnsdagsverken maj, juni, oktober 0:60
Kvinnsdagsverken juli, augusti, september 0:75
Kvinnsdagsverken övriga månader 0:40
Kördagsverken med parhästar, sommartid 3:50
Kördagsverken med parhästar, vintertid 3:00
Kördagsverken med enbetshäst, sommartid 2:50
Kördagsverken med enbetshäst, vintertid 2:00
Brukaren fick fyra parlass vedbrand årlig utsyning. Brukaren åtog sig under arrendetiden att ansvara för brukningen av soldattorpet nr 404 för räkning 1/8 mtl Brunstorp mot en årlig ersättning på 3 kronor samt 1 krona för framkörning av ris.

Den 14 mars 1931 blev Övergården en hyresbostad som hyrdes av snickaren Erik Sandell som åtog sig att utföra en hel del reparationer, hyran var då 200 kr per år och betalades kvartalsvis.

Här nedan presenteras Erik Sandells anbud på de reparationer som skulle utföras på Övergården:

På yttertaket uppsättes nya vindskovor och kam. Söndriga tegelpannor utbytas mot hela. Den ena gaveln samt en sida ombrädfodras, dugliga bräder användas igen, resten ersättes med nya eller eventuellt gamla bräder. Köksförstugan flyttas och nytt golv inlägges i densamma,. Fem stycken nya fönsterlufter insättes, vid stora ingången insättes ny dörr med glasinfattning, på vinden insättes andra fönster tagna från undre våningen. Yttertrappan omlägges, sockeln repareras. Samtliga golv i huset upprives. I stora rummet inlägges nytt golvträ, i övriga rum tages av det gamla golvträet, bjälkarna justeras, ruttna bjälkar ersättes med nya, alla puts å väggarna avlägsnas, väggarna röras och putsat på nytt.

I köket nedrives gamla skåpet och ett nytt uppsättes samt en diskbänk. Väggarna beklädas i brösthöjd med panel, en ny köksspis insättes i gamla murverket, bakugnen igenmurats. I kammaren beklädes taget med plywood, likaså i stora förstugan. Stora rummet bör isärsättas med en dubbel brädvägg av gamla bräder, som dubbelröras och putsas på båda sider, en ny dörr insättas i nämnda vägg. I kammaren uppmuras en ny rörspis. Spiseln i stora rummet repareras putsen, nya foder och lister uppsättes i samtliga rum. Utvändigt rödfärgas huset, väggarna tapetseras, taket i stora rummet spännes och målas. Uthuset ombrädfodras och rödfärgs. På källaren repareras murverket, nya dörrar insättas.

Boende årNamnFödd
DödFödelseort
Anders Eriksson1655
17320611
Olof Eriksson1668
17340405
Hans son Erik17350606Skagen Övergården
Olof Andersson
Hans son Olof17341027Skagen Övergården
Lars1687
Hans son Olof17371001Skagen Övergården
Sven Larsson1710
17820621
Hans dotter Annika17350323Skagen Övergården
Anders Andersson1699
17440928
Hans son Gustaf, blev klockare i Forshem17341028Skagen Övergården
Anders Törneros 1698
Hans dotter Maria (se Nordskagen)17261216Skagen Öveergården
Pähr Johansson
Fader Johan Svensson
1712Backgården
Hans son Jonas17390929
17480414Skagen Övergården
Pähr Jeansson1725
17850316
Hans dotter Maria17700717Skagen Övergården
Påfvel Jonsson
Hans son Anders17830927Skagen Övergården
Lars Torstensson1731Kestad Storegården
Hans son Anders17580609Skagen Övergården
Jonas Svensson
Fader Sven Larsson
17470222
18090519Skagen Övergården
Hans dotter Maria (Flyttat till Skagbotå)17850507Skagen Övergården
Jonas Svennson1766Kestad Rännagården
Hans son Sven18050411Skagen Övergården
-1882Anders Larsson
1882-1899August Andersson 18400105
1898Medelplana
Hustru Maja Katarina Johansdotter18440107Medelplana
Dotter Anna Augustdotter till Tån 1899, till Fullösa 190?18690322Österplana
Son Johan 18710717Österplana
Dotter Ida18770328Österplana
1899-1902Anders Jansson från Istrum 189918340815Sk. Åsaka
Hustru Stina Kajsa Andersdotter18420918Götene
Dotter Augusta Charlotta18630913Ledsjö
Dotter Hedda Kristina18670131Ledsjö
Son Karl Fredrik18730511Istrum
Dotter Hanna Herbertina 18790616Istrum
1902-1921Karl Fredrik Andersson 18730511Istrum
Son Nils Georg Augustsson18920515Eggby
Son Anders Samuel Andersson 1903Istrum
1921-1931Nils Georg Augustsson Andersson till Kärrtomten 193718920515Eggby
Hustru Ida Katarina Klasson 1900Österplana
Son Per Anders Georg19300814Österplana
Son Nils1932Österplana
Dotter Inga-Stina Sofia1922Österplana
1931-1943Erik Herbert Sandell, byggandssnickare19010415Österplana
Hustru Eda Juliana Hallman1906Österplana
Dotter Inga Irena1926Götene
Son Rolf Bo Göran19330827Österplana
Son Bengt Herbert1936Österplana
Son Stig Olof Ingemar1941Lidköping
Gustav Pettersson, fd. jordbruksarbetare18510125
Hustru Maja Lena Nilsson 18470620
Lars Johan Söder, f.d. torpare18551020Sk. Åsaka
Ana Kajsa Svensson f. Nilsson 18440406
Selma Karlsson. Född Svantesson18791201Kestad
Oskar Gilbert Kind, f.d. torpare18740320K. Kleva
Hustru Anna Charlotta Gustavsson 18701109
Anna Matilda Backman Sjögren18731003Skeby
1943-1956Erik Natanael Karlén19101124Österplana
Hustru Elsa Margareta Backman1908Österplana
Son Erik Per Olof1937Österplana
Son Kurt Egon1942Österplana
Dotter Else Marie Margareta 1943Österplana
1956-1966Karl Vilhelm Johansson18991013Söne
Hustru Linnéa Maria Svensson18991108Söderfors
1967-Alf Ingvar Sandell19291110Österplana
Hustru Ingelöv Maria Sjölander1932Hova
Dotter Mai Liselotte19570624Österplana
Tjänstefolk
Gustaf Eriksson, dräng18700713Istrum
Anders Gustaf Eriksson, dräng18791013Farnäs
Sven Alfred Birger Larsson. 18780624Härene
Anders Gustaf Andersson, dräng18760102Österplana
Axel Herbert Andersson 18770726Medelplana
Hustru Gertrud Karolina Ekholm18811020Medelplana
Johan Fredrik Svensson, arbetare18590815Husaby
Hustru Sara Greta Svensdotter18510507Österplana
Johannes Karlsson, inhyses18480917Hangelösa
Hustru Greta Kajsa Jondotter18491125Österplana
Son Axel18780419Österplana
Dotter Ellen Helena18810716Österplana
Son Henning18840224Österplana
Dotter Matilda Sofia18870315Österplana
Dotter Hedvig Elisabeth18900512Österplana
Elsa Judit Arvida Gustavsson1913Örgryte
Sigrid Valborg Andersson 19070819Österplana
Sven Johan Bertil Andersson 18970614Sk. Åsaka
Erik Holber Andersson 1900Istrum
Johan Gunnar Korn Olofsson18991222Hjälstad
Gustav Adolf Andersson 1902Österplana
Erik Valdemar Andersson 1901Istrum
Sven Ragnar Andersson1905Österplana
Karl Emil Vilhelm Gustavsson1903Österplana
Tillbaka till föregående sida
(Besökt 212 gånger, 1 idag)