Bild 1009 Hästhagen Österplana. Wilhelms återkomst 1957 till Sverige

Bild 1009

Kinnekulle

Österplana socken

Hästhagen

Living for USA

Bilden tagen 10 sep 1957

Ville Kling återvänder hem till Chicago efter sin första visit i hemlandet efter emigrationen. På bilden står Ville i mitten med ett syskon på var sida om sig. På yttersidorna står deras äkta hälfter. Resan hem gick med Sv. Amerikalinjen båten ”Stockholm” tillsammans med hustrun Ellen.

(Besökt 3 gånger, 1 idag)
2018-12-18T13:39:57+00:00