Vårvandring på östsidan av Kinnekulle
När Kinnekulle hembygdsförening nyligen ordnade en vandring på östsidan av Kinnekulle deltog 73
personer för att gå en runda och lyssna till det som berättades. Det var ett samarrangemang
mellan Kinnekulle hembygdsförening och Forshem-Fullösa hembygdsförening.
Vandringen började vid parkeringen vid Gössäters gamla festplats(Undéns äng) där ordföranden
Björn Sjöstedt hälsade alla välkomna. Lena Beckman, berättade om den närliggande Bergsgården,
som hennes far Sigge Berg lät uppföra. Marianne och Bengt Kling, som numera bor på Bergsgården
berättade om sina 30 år som bofasta där. Gössäters festplats var det många i församlingen som
mindes och det berättades att på midsommarnatten gick man från festplatsen upp till Högkullen för
att beskåda soluppgången. Lena Beckman och hennes farfar ägnade en stor del av midsommardagen
att plocka upp tomflaskor i dikena. Birgitta Gärdefors berättade lite kort om naturreservatet
Törnsäter, som är 65 ha stort och som hyser både värdefulla trädklädda betesmarker med många
grova träd och öppna ängsmarker. Reservatet ligger huvudsakligen på Kinnekulles sandstenslager,
utom vid parkeringen och den grova skogen öster därom, där underlaget utgörs av alunskiffer.
Området betas med kor.
Vandringen, i den vackra vårkvällen mellan hägg och syren, där Marianne och Bengt Kling tog täten,
gick vidare förbi torpet Skogslund där ett nytt boningshus hade byggts. Det ursprungliga torpet har
tidigare bebotts av bröderna Gustav och Folke och torpet kallas i folkmun för ”Ständig semester” .
Vandringen fortsatte till Frälsegården, där nuvarande ägaren Birgitta Kjörk berättade om gårdens
historia. Gården är från 1800-talet och ägdes till en början av fam. Klingspor. Som mest fanns här 48
kor och 18 ardennerhästar. Till gården hör en ekonomibyggnad som idag är en stenruin. Här har
ägarna gjort ett fantastiskt arbete med att restaurera ruinen , röja bort träd, sly m.m. och har här
idag bland annat planteringar i de gamla stenhoar som finns kvar. Avslutning skedde i ruinen, där
medhavd matsäck intogs.

(Besökt 38 gånger, 1 idag)