Under hösten 2020 planerar vi att ha en studiecirkel, liknande den cirkel
som pågick under år 2019, med tonvikt på Medelplana och Västerplana
socknar. Studiematerialet är bland annat ”Min hemsocken” av John-Erik
Andersson.

(Besökt 13 gånger, 1 idag)