Kyrkogårdsvandring i Medelplana
När Kinnekulle hembygdsförening nyligen ordnade en vandring på Kyrkogården i Medelplana kom
ca 30 personer för att lyssna till det som berättades.
Vandringen började på kyrkogården runt Medelplana kyrka. Bebyggelseantikvarie Anna Lokrantz har
ett uppdrag att ta fram bevarandeplaner för kyrkogårdarna i Götene pastorat, och till dem hör
Medelplana kyrkogård. Anna berättade om sitt upplägg för planen, och där beskrivs bland annat hur
området ser ut där kyrkogården ligger, vad som präglar området, och vad man har arbetat med här,
vilket återspeglar sig på titlarna på gravstenarna. I planen beskrivs också hur kyrkogården ser ut idag,
och vissa gravstenar utpekas som särskilt värdefulla ur kulturhistorisk synpunkt. De äldsta gravarna är
från tidigt 1800-tal. och de gamla gravstenarna som finns kvar från denna tid är påkostade, har långa
inskriptioner och är konstnärligt utformade. Det finns en gravsten till minne av en trotjänarinna åren
1793-1879. Det var ovanligt, före år 1930, att en kvinna med titel fanns med på en gravsten. Vi gick
också en runda på den nya kyrkogården tvärs över vägen, vilken är mer planerad.
Efter vandringen besökte vi Medelplana kyrka där Björn Sjöstedt guidade. Medelplana äldsta kyrka
anses vara uppförd i mitten av 1100-talet och tornet byggdes på 1300-talet. År 1821 gjordes en
genomgripande till – och ombyggnad av kyrkan. År 1902 var kyrkan mogen för restaurering och
ombyggnad på nytt. Sakristian nybyggdes och tornet påbyggdes och försågs med spira
Kvällen avslutades med att Kurt Sjöblom spelade på kyrkoorgeln..

(Besökt 43 gånger, 1 idag)