Nolgården 2:3 Törnsäter

Okänt läge

Om

Den 5 maj 1836 erhöll Håkan Andersson lagfart på ett halvt mantal frälse Nolgården Törnsäter i Österplana Socken. Håkan Andersson hade köpt hemmanet av Herr Major Friherre Carl G Fock för ett 1611 riksdaler, fem skillingar och runnstycken Banko.

Fastigheten fick vid laga skiftet 1847 den 20 september två skiften. Den ena beläget i Forshems socken är avstyckning 2:4. Det hade förut ingått i laga skiftet med Forshems och Årtorps byar fastställt den 20 september 1847 och har senare ingått i laga skiftet v den 15 mars 1909, där det uppges vara avstyckat. Avstyckningen 2:4 ingår i ägovidden vid lagaskiftet 1847 med 4,99 hektar. Avstyckning 2:5 som ligger däremot på skogsmarken och ingår delvis i den areal som är antecknad vid laga skiftet 1847.

En samfälld väg till Törnsäters by har blivit flyttad genom ägobyte vid laga skiftet på Törnsäter Nolgården 2:6 Ledsägnen fastställt den 6 oktober 1943.

Genom ett ägoutbyte år 1748 vilket icke finns i lantmäterikontoret och inte torde vara fastställt har hemmanet bortbytt sitt skogsskifte mot större delen av Törnesäter Sven Eriksgården och Törnesäter Millomgårdens skifte. Ägoutbytet är i denna del inte iakttaget vid senare fastställd lantmäteriförrättning. Däremot är skiftet bortbytt den 23 april 1883 fastställt ägoutbyte mot Skagen Lars Svensgården skogsteg väste rom Skagens inägor, östligaste delen av Österplana Högebo 7:1 och 7:8 tillhöriga skogsskifte samt Österplana Rännagårens skogsskifte väster om byns inägor.

Avstyckningen 2:5 är tagen av samfälld mark dels till 2:2 och 2:3 med ungefär 1/3 av sin areal, 1,5733 hektar dels till Törnesäter Sven Eriksgården 3:1 och Törnesäter Millomgården 4:1 med ungefär 2/3.

Avstyckningar 2:9 – 2:12 agna av samfällig mark till 2:2 och 2:3 och ha minskat med 0,4265 hektar avrösningsjord.

LagfartNamnFöddDödFödelseort
5 maj 1836Håkan Andersson, hemmansägare
Malkolm Valter Hamilton
2 juli 1876Gotthard Hamilton och hans hustru
23 jan 1883Gotthard Hamilton
18 mars 1897Hellekis Aktiebolag
5 okt. 1914Skånska Cement
Tillbaka till föregående sida
(Besökt 64 gånger, 1 idag)