Nolgården 2:2 Törnsäter

Denna fastighet är den nordligaste av de båda Nolgårdarna någon bebyggelse finns inte . Byggnaderna låg vid landsvägen och gränsade intill Nolgården 2:3

Om

Fastigheten fick vid laga skiftet 1847 september 20 två skiften. Ett av dessa är beläget i Forshems socken, är avstyckning 2:6 som ingår i den registrerade arealen 19,1783 hektar med 6,150 hektar.

‘Fastigheten har gemensamt med 2:3 samt Skagen Per Assmundsgården 5:1 och Österplana Backgården 10:1 ett soldattorp.’

Genom ägarbyte år §1748 vilket inte finns i lantmäterikontoret och inte torde vara fastställt, har hemmanet bortbytt sitt skogskifte mot större delen av Törnsäter Sven Eriksgården och Törnsäters Millomgårdens skifte. Ägoutbytet är i denna del inte iaktagen vid senare fastställda lantmäteriförrättningar. Däremot är samma skifte bortbytt vid ägobyte fastställt den 23 april 1883, mot Skaten Lars Svensgårdens skogsteg väster om Skagens inägor, östligaste delen av Österplana Högebo 7:1 och 8:1tillhöriga skogskiften samt Österplana Rännagårdens skogsskifte väster om byns inägor. Den gemensamma ägovidden har därigenom utökats med 2,9936 hektar. Vid klyvning av skogen 1966 den 17 juli skedde även arealavmätning som då visade sig att Törnsäter Nolgården hade en areal av 27,8890 hektar.

Enligt köpekontrakt den 19 juni 1901 sålde sterhusdelägarena efter Sven Jonsson fastigheten för en köpesumma på 10.500 kronor. Från köpet undatogs den från ett halvt mantal ifrågavarande hemman avsöndrade lägenheten Ledsängen, varjämte för änkan Anna Jakobsdotter förbehölls beståendet av besittningsrätten till lägenheten Svenstorp samt vissa undantagsförmåner under hennes livstid enligt avhandling den 18 april 1900, intecknad i fastigheten den 14 maj samma år.

Åbyggnaderna på lägenheten Nilstorp är torparen tillhöriga och undantages från köpet.

Delägare var: Charlotte Törnqvist gift med K.J Törnqvist, Johan Svensson , Inga Andersson gift med A. G Andersson, Grödinge, Jakob Helgo Svensson i Stockholm, Lovisa Blomqvist gift med C.J Blomqvist Slöinge, Anna Kraft gift med Lars Johan Kraft Leksberg, Klas David Svensson USA.

Ägare enl. lagfart

Sven Jonsson28 september 1846
Sven Johan Svensson 1/14 mtl135
Jakob Helgo Svensson 1/14 mtl135
Klas David Svensson 1/14 mtl135
Anna Stina Kraft 1/14 mtl135
Inga Maria Andersson 1/14 mtl135
Charlotta Törnqvist 1/14 mtl135
Lovisa Blomqvist 1/14 mtl135
Hellekis AB 1/2 mtl1221
Skånska Cement AB5392
Boende årNamnFödd
DödFödelseort
Sven Jonsson, hemmansägare, från Sörgården 18451822
18991106Österplana
Hustru Anna Jacobsdotter1826Österplana
Dotter Sara1847Österplana
Dotter Anna Stina1849Österplana
Dotter Inga Maja1851Österplana
Dotter Lotta1854Österplana
Son Gustaf tvilling1857

1857Österplana
Son Johannes tvilling1857
1857Österplana
Son Johan1858Österplana
Dotter Lovisa1863Österplana
Son Klas David1867Österplana
Dotterdotter Hilma Maria Kraft1883K. Vedum
Make till Hilma August A:son Karlén1880Österplana
Johan August Anderson, Ranqvist, brukare, se Törnsäter Sörgården, från KinneKleva 1855 till Sörgården18290708Ransberg
Hustru Maja Svensdotter1831Österplana
Dotter Emma Christina1855Österplana
Dotter Thilda Maria1857Österplana
Son Johan Allgott1859Österplana
Sven Svensson, arrendator1822, från Törnsäter Sörgården 185618220306K. Kleva
Hustru Maria Andersdotter1827Forshem
Son Anders Gustaf18530202Österplana
Dotter Thilda1857Österplana
Moder änka Greta Andersdotter1798K. Kleva
Gustaf Frisk, arrendator18540630Österplana
Hustru Ida Kristina Andersdotter1857Västerplana
Son Carl Gustaf, tillbaka from Amerika 18991880Forshem
Son Frans Johan 1883Forshem
Dotter Anna Teresia1886Fullösa
Dotter Hanna Elisabeth18871122Österplana
Son Sven Helgo1890Österplana
Son David Albert1892Österplana
Dotter Elsa Maria1894Östrerplana
Dotter Helga Sofia1897Österplana
År 1919 ombyggdes boningshuset Törnsäter Nolgården
Tillbaka till föregående sida
(Besökt 102 gånger, 1 idag)