Missionshuset i Skagen Österplana

Österplana socken, 2,5 km norr om Österplana kyrka

Karta

Bildgalleri

  • Missionshuset i Skagen Österplana 1950-tal
  • Missionshuset i Skagen Österplana, foto: Freddie Wendin 2007
  • Missionshuset Skagen 1930-tal

Om

Omkring 1875 bildades en friförsamling i Österplana. År 1891 byggde församlingen ett missionshus. Det var från början mycket enkelt, men det byggdes senare om och till vid flera tillfälle. Byggnaden finns kvar men idag i privat ägo. Församlingen hade även en utpost vid Hällekis egendom, där församlingen fick disponera en lokal tillhörig bruket. I byggnaden genomfördes gudstjänster och söndagsskolor.

Österplana – Hällekis Missíonsförsamling bedrev även verksamhet i två andra lokaler. Den ena låg bakom Hällekis slott och var en samlingslokal med namnet Bingen. Den andra var en samlinslokal i en flygelbyggnad vid Råbäcks gård till höger om dem infarten till huvudbyggnaden.

Byggnadsgrunden består av natursten, stommen av trä utvändigt klädd med stående locklistpanel, tak klätt med tegel.

Källa: Missonshus i Götene kommun

(Besökt 87 gånger, 1 idag)