• Bild 048 Sandstensstuga vid Sjörås kvarn

Bild 048 Sandstensstuga vid Sjörås kvarn

Bild 048

Sandstensstuga vid Sjörås kvarn

Påstås ha varit mjölnarns bostad.

Bortersta delen tillbygd

Foto: Märta Tamm-Götlind

År 1941

(Besökt 3 gånger, 1 idag)
2019-02-07T16:20:43+00:00