Bild 048

Sandstensstuga vid Sjörås kvarn

Påstås ha varit mjölnarns bostad.

Bortersta delen tillbygd

Foto: Märta Tamm-Götlind

År 1941

(Besökt 3 gånger, 1 idag)