• Bild 047 Sandstensstuga vid Sjörås kvarn

Bild 047 Sandstensstuga vid Sjörås kvarn

Bild 047

Sandstensstuga vid Sjörås kvarn

Påstås ha varit mjölnarns bostad.

Bortersta delen tillbygd

Foto: Märta Tamm-Götlind

År 1941

(Besökt 3 gånger, 1 idag)
2019-02-07T16:19:29+00:00