Bild 013

Hönsätter

Magnus ”Manne” Wikström f. I Viksnäs fiskarstuga Hönsäter 1854

Kalkbrännare

Foto: Mästa Tamm-Götlind

År 1940

(Besökt 7 gånger, 1 idag)