Lövåsen västra stugan Österplana Skattegården 3:19

Endast lotten 3:19 har varit och är fortfarande bebyggd. Den äldsta stugbyggnaden, som är borta låg väster om Stenåsvägen ungefär mitt emot den 1909 nya uppförda stugan på östra sidan av vägen, som dessutom ligger betydligt längre från vägen än den gamla.

Karta

Bildgalleri

  • Lövåsen 1980
  • Lövåsen 3:19 Österplana, foto: Freddie Wendin 2008
  • Lövåsen 3:19 Österplana, foto: Freddie Wendin 2008
  • Lövåsen västra stugan Österplana Skattegården 3:19 ritning

Om

Österplana Skattegård 3:1 delades vid laga skifte i Österplana by år 1841-1846 i två delar. Österplana Skattegården 3:2 fick vid laga skiftet den 17 juni 1843 två skiften med Andres Hedberg som ägare. Genom auktionsförrättning den 12 jan 1958 förvärvades gården av Lars Larsson samt den 30 jan 1867 av Johannes Johnsson som erhöll lagfart den 21 jan 1873. Den 30 januari 1896 på Johannes Jonssons sterbhus som den 2 maj 1902 sålde gården till Hellekis Aktiebolag. Gården blev den 5 oktober 1914 lagfaren i samband med fusion för Skånska Cement AB.

Vid klyvningen av skogen den 27 febr. 1906 fick gården ytterligare två skiften samt andel i ett tredje. Sistnämnda lott blev 3 okt. 1938 föremål för laga skifte, varvid den delades i två lika hälfter. Lotten hade förut benämnts 3:4 men fick nu beteckningarna 3:18 och 3:19. Som synes av numreringen har före sistnämnda förrättning under årens lopp skett åtskilliga avsöndringar och avstyckningar. För lotten 3:18 skrevs Skånska Cementaktiebolaget som ägare och för lotten 3:19 även kallad Lövåsen skrevs som ägare Erik Holger Andersson. Tidigare gick båda lotterna under det gemensamma namnet Lövåsen.

Ovannämnda Lars Larsson och hans hustru Maria Nilsdotter sålde den 22 oktober 1866 ett skogsskifte, senare kallat Lövåsen på 8 tunnland och 18,6 kappland för ett pris av Rdr 450 rmt till Anders Larsson från Stenbacken 2 under Högebo. Dessa synes då redan ha byggt en stuga på skogsskiftet då de inflyttade från Stenbacken redan år 1860. Anders Larssons hustru hette Anna Andersdotter.

Boende årNamnFödd
DödFödelseort
Maja Stina Nilsdotter, änka 18260917
18970306Istrum
efter Johannes Andersson från Källby 1873 18261203
18801105
Son Johan Gustaf18500924Källby
Dotter Ida Kristina 18630115Källby
Frans Maurits Sandberg, inflyttad 1910. Familjen flyttade till Lövåsen 1910 efter svågern J. G. Johansson som byggt en ny stuga på andra sidan vägen .Familjen flyttade från Löåsen 1930, varefter stugan revs ner.18590919
1926Götene
Hustru Ida Kristina Johansdotter18630115Källby
Fader Johannes Andersson
Moder Maja Stina Nilsdotter
Dotter Nanny Carolina18870124Högebo
Dotter Edla Kristina 18880915Högebo
Dotter Bertha Elisabeth18911031Högebo
Dotter Hildur Maria18940207Backgården
Son Frans Johan Einar18961201Skagen
Son Frans Gunnar18980605Skagen
Son Gustaf Hjalmar49Skagen
Son Ernst Holger1111Skagen
Dotter Edit Linnéa2261Skagen
Son Sven Gunnar
Tillbaka till föregående sida
(Besökt 84 gånger, 1 idag)