Lokalen i Hällekis

Fastigheten ligger på höger sida vägen nedanför affären i samhället, Hönsätersvägen 16 Hällekis

Karta

Bildgalleri

  • Lokalen Hällekis, foto: Freddie Wendin 2002
  • Lokalen Hällekis, foto: Freddie Wendin 2011
  • Lokalen i Hällekis
  • Lokalen i Hällekis vaktmästaren med familj

Om

På grund av skrivelser från såväl Godtemplarna i Hönsäter som skolrådet i Österplana beslöt bolagsstyrelsen 1899 att anvisa ett belopp av ca 5 000 kronor. För uppförande av en byggnad, inrymmande lämplig lokal för gudstjänster och övriga sammankomster vid Bruket. Senare på året framlades ritningar jämte kostnadsförslag för uppförande av samlingslokal jämte läsrum för arbetare. I samma hus skull inredas bostad för en arbetare såsom tillsyningsman av lokalen. Bolagsstyrelsen godkände förslaget, ehuru kostnaden för byggnaden beräknades bliva ca 8 500 kronor. Byggnaden togs i bruk år 1901.

I läsrummet höll bolaget tre dagliga tidningar och ett par veckotidningar samt några facktidningar. Böcker anskaffades också till ett bibliotek. Detta bibliotek överlämnandes 1912 till församlingen, så att statsbidrag kunde fås. Vid kommunsammanslagningen 1952 till Kinnekulle kommun tog denna han om biblioteket.
I och med samlingslokalens tillkomst bildades år 1901 en föreläsningsförening, som sedan med några avbrott var i verksamhet till 1967. Föreningen fick ett årsbidrag på 100 kronor.

Arbetarna gjorde 1902 en framställning till bolaget om hjälp till den bildade musikkåren. Bolaget beslöt inköpa mässingsinstrument för en kostnad av ca 850 kronor samt även anvisa 100 kr per år till undervisning och anskaffande av nya noter. Bidraget utgår fortfarande men med förhöjt belopp.

Kring 1920-talet började bolaget visa rörliga bilder i Samlingslokalen någon kväll i veckan. Omkring 1914 visades där för första gången rörliga bilder och den första biografen hette “Västgötabiografen” som kom från Skövde. Filmförevisningarna blev mer regelbundet ett par gånger i veckan, sedan biografägaren Rickard Källgren i Götene år 1925 övertog rörelsen. Han höll på till slutet av 1950-talet, då Hällekis Folkets Hus-föreningen tog vid. Biografföreställningarna i Samlingslokalen upphörde den1 april 1960, då de flyttade över till då färdigställda Folkets Hus.

(Besökt 85 gånger, 1 idag)