Ledsängen Hönsäter Österplana

Torpet ligger på höger sida utmed den gamla banvallen mellan Gössäter och Hällekis

Karta

Bildgalleri

  • Ledsängen 1980
  • Ledsängen Hönsäter Österplana
  • Ledsängen Hönsäter Österplana 1978
  • Ledsängen Hönsäter Österplana wenfr 2008
  • Ledsängen, Hönsäter, foto: Freddie Wendin 2015
  • Ledsängen, Hönsäter, foto: Freddie Wendin 2015

Om

År 1888 brädfodrades stugan året efter målades stugan fönster och ytterdörrar. Omtäckning av halmtaket på ladugården år 1903. År 1911 uppfördes nytt svinhus för 250 kr.

År 1876 antog Hellekis AB Lars Holmgren som brukare det årliga arrendet var då 50 kr, år 1888 nedsatts arrendet till 45 kr per år och detta gällde till 1910. Brukaren ålåg dessutom att på kallelse göra mansdagsverken med snickeri- och timmerarbeten mot ersättning av kr 1:50 per dagsverken och vintertid kr 1:–. För kvinnsdagsverken under juli, augusti och september månader erhölls 0:75/dag under maj, juni och oktober 0:60/dag samt övriga månader 0:40/dag.

Skogen fick under inga villkor av brukaren röra varemot han ägde rättigheten till et parlass årligen utsyning till vedbrand, varje lass 2 fot högt, 2 fot brett och 10 fot långt. Från skogen fick hämtas stubbar och ris där sådant anvisades.

År 1910 övertogs arrendet av Carl Gustaf Holmgren mot ett årligt arrende av 50 kr. För utförda dagsverken skulle han för snickeri- och timmerarbeten sommartid erhålla en dagslön av kr 2:50 och vintertid 2:00.

Holmgren hade den 24 oktober antagits som gårdssnickare på stat. I kontant lön och stat erhölls i ett för allt 400 kr per år, 2 liter söt mjölk och 2 liter skummjölk dagligen, 420 kvm ogödslad jord till sättning av potatis samt fribostad och vedbrand, bestående 17 kubikmeter långved. Dessutom erhöll Holmgren 20 kr årligen i redskapspenningar.

Arbetstiden skulle under den ljusa årstiden vara 12 timmar per dag och under återstående delen av året från dagningen till 07.00 på aftonen. Uppsägning av kontraktet skulle ske före den 1 juli i annat falla löpte anställningskontraktet ytterligare ett tjänsteår.

Lönen höjds from 1905 med 50 kr per år och två år senare med ytterligare 30 kr, vid sista löneförhöjningen höjdes ersättningen för verktyg med 10 kr till 30 kr per år.

Boende årNamnFödd
DödFödelseort
1910-1931Karl Gustav Holmgren, gårdssnickare18541226Bruket
Fader Lars Larsson Holmgren
Moder Maja Lena Andersdotter
Hustru Maria Stina Larsdotter 18620128Husaby
Dotter Hanna Regina 18810906Bruket
Dotter Hilma Fredrika18830916Bruket
Dotter Tekla Emilia18870921Bruket
Son Karl Fredrik18890922Bruket
Dotter Helga Maria18921010Bruket
Dotter Ester Elisabet18950619Bruket
Dotter Elin Kristina18970724Bruket
Dotter Helfrid Evelina563Bruket
Dotter Gunhild Linnéa1366Bruket
Hilmas Dotter Sonja Linnéa4883Ledängen
Ester Son Helge Sigvard5784Ledsängen
Frans Henrik Johansson från Synnerby 191618821123Hangelösa
Hustru Helga Holmgren 18921010Bruket
Dotter Eivor Maria5886Ledsängen
1931-1948Karl Gustav Larsson, gårdssnickare, från Västerplana 1932, flyttat till Stakeklev 1948, sedan till Västerplana18900902Järpås
Hustru Signe Maria Lovisa Johansson 18930602Västerplana
Dotter Margit Ingegerd Linnéa8465Västerplana
Son Karl Harry Sigvard10111Västerplana
1949-1951Sven Folke Johansson ,från Törnsäter 2:4 1949, flyttat till Lugnås 195119030714Forshem
Hustru Signe Margareta Johansson1345Österplana
1951-1952Axel Ragnar Emanuel Olsson , inflyttad 1951, flyttat till egen villa 195319110428Elleholm
Hustru Ingrid Linnéa Andersson 7439Björsäter
Son Bo Kennet15601Flen
Son Stig Lennart16183Hönsäter
Son Lars Roland18608Hönsäter
Son Karl Christer19339Ledsängen
1952-1956Karl Erik Harald Blyh, från Törnsäter 1:8 1953, flyttat till egen villa 195619210816Forshem
Hustru Inga Greta Kristina Kihlström 8208Vilske Kleva
Dotter Anna Margareta Kristina17921Fullösa
Dotter Lena Inga-Lill19028Fullösa
Son Rolf Christer19549Ledsängen
1956-1965Karl Bror Helge Österberg19041108Forshem
Hustru Märta Ingeb Ceclia Lundström3916Medelplana
Son Karl Ingemar Emanuel12563Forshem
Dotter Solveig Maria 13324Forshem
Son Helge Sigurd Assar15432Forshem
1965Uppläts stugan till Hällekis Idrottsförenings bandysektion
Tillbaka till föregående sida
(Besökt 174 gånger, 1 idag)