Kulleberg i Österplana

Kulleberg beläget på fastigheten Österplana Backgården 10:1 Sedan flertalet år har Friluftsfrämjandet torpet som sin klubbstuga

Karta

Bildgalleri

  • Agda Dolk med barnen, Lennart, Hasse, Ulla o Jörgen 1942
  • Kulleberg
  • Kulleberg Österplana
  • Kulleberg Österplana 1980
  • Kulleberg Österplana, foto Freddie Wendin 2008
  • Kulleberg, foto Freddie Wendin 2003

Om

Torpet hade ursprungligen en areal av 2 tunnland 14 kappland och 3 kanneland, varav åker 2 tunnland, 8 kappland och resten ängsmark.

År 1888 reparerades bakugnen, 1906 byggdes nytt svinhus, 1907 boningshuset bädfodrades, nya fönster, vindstrappa och golv och trossningar ommurades.

Torpet arrenderades from den 14 mars 1903 mot ett årligt arrende på 60 kr samt j15 kvinnsdagsverken sommartid och jorden till Duvolyckan ingick i arrendet. Brukaren fick 1 parlass utsyningsved och skulle årligen lägga 20 kr som ersättning för att jordägaren svarade för utvändiga reparationer av ytterväggar, yttertak och stenfot. Övriga reparationer åvilade brukaren, torparen hette Amandus Svensson.

År 1923 höjdes arrendet till 100 kr per år och 40 kr per år tillkom för jorden till torpet Melltorp samt 15 kvinnsdagsverken sommartid. Brukaren erhöll 4 parlass utsyningsved av grenar och avfallsved. Förbud att inneha hund..

From 1933 tom 1941 erlade Edvin Karlsson ett årligt arrende på 200 kr som erlades månadsvis. Åkerarealen var 1,5 har och dessutom 0,5 har äng. Gemensamhetsbete för 2 kreatur erhölls på område med Korstorp. Vedutsyning 5 kbm röjningsved, grenar och toppar erhölls och skulle utsyningsveden vid torpets avträdande ha huggits och hemforslats för ny tillträdare. Endast 1 katt fick hållas i lägenheten.

Mellan 1942-1945 arrenderades torpet av Sixten Björk från Kinne Vedum, arrendet var 300 kr per år. Vinterfödda djur fick beta på bolagets mark med Korstorp. I övrigt ingen ändring i kontraktet.

År 1949 upphörde Kulleberg som torp och uthyrdes som sommarbostad för en hyra av 300 kr per år.

Efter att ha stått tomt år 1952 flyttade dansken Christian Jensen in han arbetade vid cementfabriken. Denne flyttade dock den 8 september 1953.

Från 1957 uthyrdes torpet som sommarbostad för 300 kr per år och år 1958 flyttade dansken Christian Olsén in flyttade ut den 1 maj 1960. Därefter blev Kulleberg åter sommarbostad och årshyran höjdes from 1967 till 400 kr.

Sedan flertalet år har Friluftsfrämjandet torpet som sin klubbstuga.

Boende årNamnFöddDödFödelseort
Anders Claesson
Fader Claes Andersson
17580427Örnekulla, Nolgården
Hans son Anders17810808
17920920Kulleberg
Jonas Andersson från Medelplana, till Forshem 18061769Forshem
Hans dotter Cajsa18030324Kulleberg
Stina (Maria) Eriksdotter änka efter soldaten anders Larsson Bom (se Kleven) änkan och barnen flyttade till Medelplana 18061758Forshem
Stina Andersdotter, änka efter soldaten Lars Norstedt Bostället. Inhyses hos brodern Jonas Andersson se ovan1763Forshem
Hennes dotter Lena17930202Bostället
1828Magnus Nilsson
1861Lars Persson
1865-1880Karl Kling
Hustru Greta Larsdotter
1880-1903Johan Jonsson Skog18411207Medelplana
Hustru Stina Kajsa Karlsdotter18410707Medelplana
Dotter Thilda (Matilda)18690812Medelplana
Dotter Anna Augusta18770930Medelplana
Son Janne Oskar18820110Medelplana
Son Georg18791020Medelplana
1903-1923Karl Amandus Svensson 18650201Forshem
Hustru Maria Lovisa Johansdotter18670208Medelplana
Son Carl18891108
Dotter Hildur18920112
Dotter Anna Axenia18940510
Son Hjalmar Natanael18960907
Son John Oskar18980918
Son Georg Hesekiel277
Dotter Agnes Kristina 1157
1923-1941Gustav Edvin Henrik Karlsson 18980801Forshem
Hustru Aina Maria Johansson 79Forshem
Son Arne1924Österplana
Dotter Marina1926
Dotter Greta1928
Son Gustaf1932
1942-1945Erik Gustav Dolk*2643Bredaryd
Hustru Gertrud Margareta Andersson 3333Medelplana
Son Hans1931
Dotter Ulla1934
Son Erik Jörgen1939
Son Erik Lennart1930
1945-1948Sixten Ferdinand Björk5547Forshem
Hustru Anna Ingrid Elisabet Svensson7596Fullösa
Dotter Irma1939
Son Bo1941
1949-1952Evald Hallin, Skara, sommarbostad
1953-1953Christian Jensen
1954-1958Obebott
1959-1960Christian Olsen
1960-Nils Karlsson, Skara sommarbostad
Tillbaka till föregående sida
(Besökt 137 gånger, 1 idag)