Kinnekulle Husmodersförening.

Bildgalleri

  • Baksidan av Husmodersföreningen, Bussresa till Norge.
  • Husmodersföreningen
  • Husmodersföreningen på bussresa
  • Husmodersföreningen, växtfärjning
  • Husmodersföreningens Norgeresa på 60-talet
  • Kinnekulle Husmodersförening Kinnekulledräkten initierades av Ebba Hamilton och blev klar i mitten av 1950-talet
  • Kinnekulle Husmodersförening Kinnekulledräkten initierades av Ebba Hamilton och blev klar i mitten av 1950-talet
  • Kinnekulle Husmodersförening Kinnekulledräkten är färdig, här knypplas detaljer till dräkten mitten på 1950-talet Stående från vänster: Lisa Melén. Sittande vänster Ebba Hamilton, ?, Elsa Johansson, Hildur Thorén, Till höger längst fram Gunborg Karlsson, ?, Britta Svensson, Anna Gustavsson Stående till höger ?

 

 

Om Kinnekulle Husmodersförening

Föreningen bildades 1955 och dess ordförande var då grevinnan Ebba Hamilton på Hjälsäter.

(Besökt 152 gånger, 2 idag)