Kinnekulle Arbetarförening, sjuk och begravningskassa

Artiklar och berättelser

Om föreningen

En föregångare till denna föreningen var “Hundramannaföreningen” som också verkade som sjuk och begravningskassa. Föreningen bildades 1877.  Mötena hölls i Medelplana småbarnsskola som låg vid kyrkan, i regel sista söndagen i månaden. Ordförande var då J. Sjöberg och medlemsantalet var d omkring 60. J-A Olsson i Hulegården var kassör. Avgiften var 50 öre per månad. 1888 beslöts att Hundramannaföreningen skulle ombildas till Kinnekulle Arbetarförening och att såväl män som kvinnor fick ingå som medlemmar.

Avdelningens första styrelse utgjordes av: Ordf. E.A. Claesson, Kvarnåsen, Väserplana, v.ordf. N. Andersson, Hellekis, sekr. A.G. Sand, Sandbäck, v.sekr, Gustaf Andersson. Hellekis, övriga ledamöter: A.J. Olsson, Hulegården, Kopral Olaus Rask, Österplana, skomakare P.J. Pettersson, Suppleanter: Skräddare J.R. Eriksson, A.G. Lidbäck, Mökelund, Sven Pettersson, Stenstugan.

(Besökt 55 gånger, 1 idag)