Kestad Ågården 2:1

 

Ågården 2:1
Tomtplatsen låg norr om landsvägen mot Götene omedelbart öster om
kyrkan. Samma tomtplats tillhör nu Ågården 2:13

 

Karta

Artiklar och berättelser

Bildgalleri

Välj bildgalleri och ersätt denna text

Om (ange titel)

 

Brödtext

Ange tabellID

(Besökt 18 gånger, 1 idag)