Källemossen i Skagen Österplana socken

Beläget på Törnsäter Sven Eriksgården 3:1 och Millomgården 4:1

Karta

Bildgalleri

  • kallemossen1_osterplana
  • Källemossen 1980
  • Källemossen i Österplana socken
  • Källemossen, Österplana, foto: Freddie Wendin 2007

Om

År 1900 sker ombyggnad av ladugården.

År 1906 i boningshuset läggs nya golv och trossningar, ny vindstrappa och köksdörr, muren reparerades, väggarna drivna och rappade.

År 1910 avträdde Emanuel Johansson arrendet och detta övertogs av Oskar Gilbert Kind from den 14 mars 1910 utgjordes arrendet av:  
44 mansdagsverken Sommartid
26 mansdagsverkenVintertid
10 kvinnsdagsverken Sommartid
Överdagsverken betalades av ägaren med:
Mansdagsverken under maj, juni och okt.1.50
Kvinnsdagsverken 0.75
Mansdagsverken juli, aug, september1.75
Kvinnsdagsverken 0.85
Mansdagsverken nov. dec. och juni1
Kvinnsdagsverken0.60
Mansdagsverken febr. mars och april1.25
Kvinnsdagsverken 0.60
Brukaren erhåll 2 parlass utsynat vedbrand.

Arrendet övertogs 1939 av sonen Gustaf Kind och samtidigt ändrades kontraktet till kontant arrendebelopp på 275 kr per år. Gustaf Kind flyttade från torpet 1944 och lantarbetaren Arvid Johansson från Lassebo hyrde lägenheten till 1945.

From 1945 blev Gustav Anderssonarrendator av torpet fram till 1948 då Gustav Karlsson i Mosselid övertog jorden och därefter blev torpet endast hyreslägenhet. Gustav Andersson blev den siste torparen på Källemossen. Årsarrendet var 300 kr per år. Ingen hund, endast 1 katt fick hållas.

Därefter flyttade Sven Gunnar Nyberg in och årshyran för bostaden var då 300 kr. Han bodde kvar till 1951.

From 1951 uthyrdes bostaden som sommarbostad till Ewan Homstrand, Stockholm han var född i Fullösa och son till folkskolläraren där. Hyran för bostaden bestämdes till 250 kr per år med reparationsskyldighet för hyresgästen.

År 1954 flyttade Ewan Holmstrand till Olles stuga vid Gudmundstorp och hans bror Helge övertog sommarbostaden i Källemossen, detta hade han bara det året.

År 1955-1957 hyrde T Helmstein från Lidköping torpet som sommarbostad och därefter Rune Ovemyr. From 1961 övertog Johan Svensson sommarbostaden 1968 var hyran 500 kr per år.

Boende årNamnFödd
DödFödelseort
-1897Karl August Svensson, torpare till Lidingö 189718490315Forshem
Hustru Anna Charlotta Tjäder18590619Österplana
Son Hilmer Henning18810601Österplana
Son Bror Gustaf18821225Österplana
Dotter Evelin Elisabeth18890723Österplana
Son Johan Edvin 18850823Österplana
1897-1898Karl Gustaf Persson, torpare till Mosselid 189818700220Fullösa
Hustru Anna Kristina Rhodin18760804Öglunda
Son Karl Johan 18990324Österplana
Son Erik Vigo1901Österplana
1898-1910Emanuel Johansson, torpare från Fullösa 1898031718640320Fullösa
Hustru Fredrika Larsdotter18680218Kinne Kleva
Son Axel Birger18921129Händene
Son Johan Arvid18940713Händene
Son Artur Ferdinand1903Österplana
Dotter Ester Jamma1907Österplana
1910-1944Oskar Gilbert Kind, torpare från Medelplana 191018740320Kinne Kleva
Hustru Anna Charlotta Gustafsson 18701109Österplana
Dotter Jenny Elisabet Maria1904Kinne Kleva
Son Gustaf Oskar1907Kinne Kleva
Fosterdotter Britta Kristina Larsson 1917Österplana
1912-1918Lotta Olofsdotter Nilsson, inhyses18381014Götene
1918-1944Gustaf Oskar Kind från Grimsta 1945 till Solhagen 194819070122Österplana
Hustru Rut Kristina Viola Dahl1920Kinne Vedum
1945-1948Gustaf Adolf Andersson, arrendator1902Österplana
Hustru Hilma Emilia borg1909Sunnersberg
Adoptivdotter Ulla Anita Duva1940Mariestad
1948-1951Sven Ivar Morgan Nyberg, stenhuggare från Tån 1948 till Egypten 195119040315Fullösa
Hustru Helga Maria Engqvist1902Kinne Kleva
Dotter Vanja Margareta1946Lidköping
Son Stig Allan 1924Kinne Kleva
Från och med 1948 0314 arrenderas jorden av Gustav Karlsson Mosselid
1951-1954Ewan Holmstrand, Stockholm sommarbostadFullösa
1954-1955Helge Holmstrand, Falköping sommarbostad
1955-1957T Helmstein Lidköping sommarbostad
1958-1960Rune Overmyr, Lidköping sommarbostad
1961-Johan Svensson, Lidköping sommarbostad
Tillbaka till föregående sida
(Besökt 122 gånger, 1 idag)