Källebacken Skagen Österplana, soldattorp nr 404

Ligger på vänster sida om landsvägen från Österplana by – Skagen by intill Träsäter

Karta

Bildgalleri

  • Johan Widell
  • Källebacken 1980

Om

Källebacken 1:1 är en avstyckning av soldattorpet Källebacken den 25 jan 1905 för Johan Videll. Avstyckningen skedde från Skagen Anders Ersgården 2:2 och 2:3 samt Skagen Nils Olofsgården 4:1. Soldattorpet tillhörde rätteligen inte blott de fastigheter från vilket det avstyckats utan också Kärretomten 1:1. Skagen Lars Svensgården 3:1, Skagen Sven Börjesgården 6:1, Skalltomten 1:1 samt Örnekulle Sörgården 2:2 och 2:3. Samtliga dessa gårdar ingick i den roten som svaade för soldatbostället Källebacken. I avstyckningen ingick förutom soldattorpet även 1.4980 hektar av Skagen Nils Olofsgårdens enskilda ägor. Totala arealen var därför 3.0990 hektar.

Korporal Johan Videll beviljades avsked som korporal den 14 mars 1904. Han köpte Källebacken för 3000 kr 1905. Köpebrev upprättades med Johan Videll efter köpekontrakt den 1 september 1905.

Redan 1894 började han tjänstgöra som fjärdingsman inom socknen, en befattning som han innehade i 30 år. From 1902 uppgick hans årsarvode till 100 kr. Summan höjdes år 1908 till 125 kr, 1914 till 200 kr och år 1920 till 400 kr. När Videll slutade tjänsten 1924 erhöll han den 5 april samma år det Patriotiska Sällskapets stora silvermedalj för långvarig och trogen tjänst.

Enligt arrendekontrakt ang. Nils Olofsgården den 19 april 1881 ålades arrendatorn August Fredrik Andersson att under arrendetiden ansvara för brukningen av soldattorpet nr 404 Källebacken för den del, som föll på 1/8 mantal Brunstorp mot en årlig ersättning av tre konor samt en krona för framkörning av ved och ris.

Boende årNamnFöddDödFödelseort
Jacob Billengren, soldat
Hans Skog (Svensson) soldat-1742
Per Winberg (Eriksson), soldat
1743Eric Kullberg, soldat
1757Bengt Kulander, soldat
1772Claes Hindrich Uggla, soldat1748
C Mellqvist, hustru1748
1791Anders Enholm, soldat-1794
1794Johan Nylander, soldat1782
C Andersdotter, hustru1781
1805Jonas Starck, soldat
1809Anders Wahl, soldat1787-1842
C Andersdotter, hustru1778
1828Olof Wahl, soldat1806-1871
Maria Persdotter, hustru1801
1847Carl Ek (Andersson), soldat1823-1878
Cajsa Andersdotter, hustru1820
1878Johan Adolf Videll f.d korpral1858-08-23-1924Västerplana
Hustru 1. Emma Kristina Nyberg1857-05-26Husaby
Dotter Ellen Maria1881-05-02Källebacken
Son Gustaf Adolf1884-10-19Källebacken
Son Carl Fredrik1886-12-19Källebacken
Son Klas Vilhelm 1889-09-27Källebacken
Dotter Anna Kristina Juliana1892-01-09Källebacken
Son Gustaf Viktor1894-03-03Källebacken
Dotter Eda Mathilda1897-11-23Källebacken
Son Axel Georg1900Källebacken
Son Sven Olof1903Källebacken
Hustru 2 Selma Olivia Dahlgren1878-01-10Mossen
Fader Lars Johan Svensson Dahlgren
Dotter Selma Gunborg Elvira1914Källebacken
Son Lars Åke Sixtus1915Källebacken
Dotter Ella Sigrid Elisabet (Lisa)1917Källebacken
Dotter Daga Berta Margareta1922Källebacken
Hustru 1 son. Johan August1878-12-09Husaby
Klas Vilhelm Widell1889-09-27 Källebacken
Hustru Tekla Natalia Thor1890-09-23Duvehemmet
Fader Per Malcolm Thor
Moder Ida Kristina Carlsdotter
Dotter Margit Kristina Dorotea1917Källebacken
Dotter Maj Ingrid Natalia1921Källebacken
Son Bernt Vilhelm 1925Källebacken
Dotter Ing-Britt Linnéa1928Källebacken
Tillbaka till föregående sida
(Besökt 149 gånger, 1 idag)