Järnvägen i Gössäter

Järnvägstrafiken idag är blott en spillra av vad det var förr. I början av förra seklet startades flera småjärnvägar i Kinnekulleområdet, men de köptes senare upp av Västergötland – Göteborgs Järnväg som sen 1948 förstatligades.

Karta

Bildgalleri

 • Godsmagasin, Gössäter, foto: Freddie Wendin 2011
 • Gössäter Station spårkarta från 1910
  Gössäter spårkarta från 1910
 • Gössäter station, foto: 1968 i samband med att järnvägstrafiken skulle upphöra
  Gössäter station, foto: 1968 i samband med att järnvägstrafiken skulle upphöra
 • Järnvägsstationen Gössäter
  Gössäters station
 • Gössäters station. foto 1960-talet
  Gössäters station. foto 1960-talet
 • Järnvägen Gössäter, foto: 1940-talet
  Järnvägen Gössäter, foto: 1940-talet
 • Järnvägsstationen Gössäter
  Järnvägen i Gössäter
 • Järnvägen i Gössäter
 • Järnvägsstationen Gössäter
  Järnvägen i Gössäter
 • Järnvägsstationen Gössäter
  Järnvägen i Gössäter
 • Järnvägen i Gössäter
  Järnvägen i Gössäter
 • Järnvägen i Gössäter
  Järnvägen i Gössäter
 • Järnvägsstationen Gössäter
  Järnvägen i Gössäter
 • Järnvägen i Gössäter
  Järnvägen i Gössäter
 • Järnvägen i Gössäter
  Järnvägen i Gössäter
 • Järnvägen i Gössäter 1890-talet
  Järnvägen i Gössäter 1890-talet
 • Järnvägsarbetare (Rallare) Gössäter
  Järnvägsarbetare (Rallare) Gössäter
 • Järnvägsstationen Gössäter: foto: 1969
  Järnvägsstationen Gössäter 1969
 • Järnvägsstationen Gössäter, foto: 1960-talet
  Järnvägsstationen Gössäter, foto: 1960-talet
 • Järnvägsstationen Gössäter, foto: 1960-talet
  Järnvägsstationen Gössäter, foto: 1960-talet
 • Lok nr 9, Kinnekulle - Mariestad
 • På banan mellan Forshem och Hällekis passerar rälsbussen över Sjöråsån.

Om

År 1897-1898 öppnades den 29 km lång smalspåriga järnvägen mellan Lidköping via Hällekis till Forshem. Järnvägen fick en förbindelse mellan Lidköping och Mariestad tillsammans med MKJ Mariestad – Kinnekulle Järnväg. År 1954 byggdes KiLJ om till normalspår och förstatligades år 1948.

SKVJ Skara-Kinnekulle-Venerns Järnväg
Skara Kinnekulle Vänerns JV AB bildades 28 januari 1884 och sträckte sig från Skara över Lundsbrunn och ändstationen var Gössäter, en förlängning kom senare till Hönsäters hamn mest för godstrafik. Viss persontrafik till och från Falkängen i Hällekis förekom också. Lars Wilhelm Kylberg och brukspatron Fredrik Sköldebrand samt kapten Sigge Flach var de drivande personer för järnvägen, motståndet var massivt och det krävdes mycket idogt arbete innan byggandet av järnvägslinjen kom igång.

Den 15 december år 1887 öppnades järnvägslinjen arbetet med detta startade under våren samma år. Byn Gössäter som tidigare endast bestått av ett fåtal torpstugor började växa i samband med att ändstationen etablerade sig. Till anläggningen på stationsområdet byggdes stationshus, personalbostäder, lokstall, ekonomibyggnader, bankvaktsstugor mm. SKVJ:s huvudstation kom att hamna i Gössäter.

Stationssamhället växte fram och utökades med järnvägshotell och affärer. Personalen och trafikchefen var bosatta i Gössäter. I Kinnemalma utgick en 2,1 km lång smalspårig järnvägen till kalkbrottet vid Haggården. Utmed banan fanns även stationerna Lundsbrunn med hälsobrunn och badanstalt och Götene utvecklades till en betygande handelsplats. Linjen köptes upp av VGJ, stickspåret till Hönsäters hamn lades ned 1954 i samband med breddning till normalspår mellan Lidköping och Forshem. Den 24 augusti 1970 upphörde all trafik på banan mellan Götene och Forshem.

(Besökt 582 gånger, 1 idag)