Hönsäters Skola2017-10-27T10:02:28+00:00

Hönsäters Skola

Hönsäters Skola Klass 1-4

År 1909 stod en ny byggnad färdig å gemensam skoltomt,med den 10 år tidigare uppbygda småskolan.Byggnaden inrymmer i södra ändan småskolan i den norra mellanskola.I övre våningen fanns lärarbostäder samt utrymme för träslöjd.

Artiklar och berättelser

Tillbaka till föregående sida
(Besökt 163 gånger, 1 idag)